Starý statek v Balinách pookřál

Pátek 28. května 2021 od 10:00

V pátek 28. května jsme otevřeli nové křídlo našeho ekocentra v Balinách

Kdo navštívil naše pracoviště poprvé žasl, kdo ještě před rekonstrukcí pravého křídla, byl nadšen. Tak by se s trochou humoru a chlubné nadsázky daly vyjádřit pocity vážených hostí i novinářů.

Slavnostní otevření se neslo v lehce žertovném duchu, způsobeného z velké části i euforií z toho, „že už můžem"! Po roce domácího vězení, kdy jsme všichni sociálně vyhladovělí, se všichni usmívali od ucha k uchu a radovali se nejen z otevření čtyř nových učeben, ale prostě z toho, že se vidíme, můžeme spolu mluvit a vidět skutečně a nikoli on-line.

Ani tradiční stříhání pásky se neodehrálo klasicky. Ono se vlastně neodehrálo vůbec. Místo stříhání se sázelo. Do jednoho z vysokých záhonů měli tu čest zasadit voňavou bylinu vážení hosté, kterými byly tři krásné dámy a jeden muž: 1. náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina Hanka Hajnová, ředitelka územního odboru IROP pro Kraj Vysočina Renáta Marková, ministerský rada ministerstva životního prostředí Jitka Burianová a senátor pro Vysočinu Josef Klement. Žádný ústřižek si tedy coby drahocenný suvenýr neodvezli, zato získali právo přijet si kdykoli ke své bylince přivonět. Budou vždy vítáni.

Baliny tak tedy v pátek získaly tři přírodovědné učebny se specializací půda, vzduch a biosféra a jednu truhlářskou dílnu. Věřme, že probíhající rozvolňování velmi brzy zaplní balinské ekocentrum hlaholem zvídavých dětí. 

Nadcházející víkend pak následovala akce Okna do přírody otevřena, kdy se do Balin vydala nejširší veřejnost.


Několik technických dat:

Projekt:

Středisko Baliny – centrum pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

Investor: Chaloupky o.p.s.
Koordinátorka stavby: Mgr Jana Audy
Projektová manažerka: Mgr. Hana Cvachová

Projektant: PROJEKTIL ARCHITEKTI, s.r.o., Ing. arch. Adam Halíř
Dodavatel: Stylstav s.r.o., Křižanov
Stavební dozor: Zdeněk Lazárek, Heraltice
Výběrové řízení: Projektová kancelář Kraje Vysočina, Ing. Marek Bena
Financování: Česká spořitelna a.s., poradce pro neziskový sektor Ladislava Mahútová

Zahájení stavby: 08. 08. 2019
Dokončení stavby: 30. 10. 2020

Náklady celkové: 26.412 tis. Kč
Projektové příprava: 2.428 tis. Kč
Celkové náklady projektu IROP: 23.984 tis. Kč
• Uznatelné náklady projektu IROP: 20.000 tis. Kč (limit výzvy IROP)
• Dotace IROP celkem: 19.000 tis. Kč (95%)

Zaměření projektu:
Realizace projektu zvýší kvalitu zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání v oborech přírodní vědy, technické a řemeslné dovednosti. K vyšší kvalitě vzdělávání přispěje vybudování čtyř odborných učeben včetně nezbytného zázemí a zajištění jejich bezbariérového přístupu. V rámci projektu byly rovněž upraveny venkovní prostory se zahradnickými úpravami. Vybudované křídlo bude sloužit jako zázemí pro praktickou výuku venku, v přilehlé zahradě a v terénu.

 

 

Projekt „Středisko Baliny - centrum pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání“ reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_053/0004778 byl spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.