Klimatické specializační studium EVVO

Vysočina/ Pardubický kraj Pondělí 21. srpna od 12:00 - Sobota 26. srpna 15:00

Otevíráme specializační studium pro koordinátory ekologické výchovy (250 hodin) zaměřené na klimatické vzdělávání.

Studium je jednoleté, většinou výjezdní (ubytovaní budeme na střediscích Chaloupky Kněžice a Paleta Oucmanice, ale budeme vyjíždět i mimo region - Moravský kras, Pálava...).

Termíny výjezdů: 20.-23.8.2023 / 18.-21.10.2023/ 11.-15.12.2023 / 7.-10.2.2024 / 24.-27.4.2024 / 19.-23.8.2024

Kapacita: 25 učitelů základních a středních škol 

Cena: 30 000,- Kč (můžete si dát jak do šablon JAK, tak i do projektu kraje Vysočina na EVVO), v ceně je lektorné, ubytování i strava

Náplň studia: očekávejte, že se budeme zabývat především klimatickou výukou, důraz budeme klást na metody jako je badatelství, EUR, colbův cylus učení a zážitková pedagogika, v rámci studia absolvujete klimakurz, podíváme se podrobně na místně ukotvené učení a zkusíme si vyrobit vlastní simulační hru na zvolené téma, do kurzu budeme zvát zajímavé osobnosti z oblasti ochrany přírody, klimatu, ekopsychologie a pedagogiky.

V současné době podáváme žádost o akreditaci studia. Studium je otevřené nejen učitelům z Vysočiny a Pardubického kraje.

Koordinátor pro Vysočinu za Chaloupky:
Ing. Martin Kříž, martin,kriz@chaloupky.cz, tel: 775 740 221

Koordinátor pro Pardubický kraj za Paletu:
Mgr. Michaela Míkovcová, Ph.D, michaela.mikovcova@paleta.cz, tel: 606 581 866

Zájemci o studium, zanechejte nám kontakt TADY, jde o předběžný zájem, jak budeme v plánování dál, dáme vám vědět.

Klimatické vzdělávání podporuje:

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.