Klimatické specializační studium EVVO

Vysočina/ Pardubický kraj Neděle 20. srpna 2023 od 10:00 - Pondělí 26. srpna 13:00

Otevíráme specializační studium pro koordinátory ekologické výchovy (250 hodin) zaměřené na klimatické vzdělávání.

Studium je jednoleté, výjezdní (ubytovaní budeme na střediscích Chaloupky Kněžice a Paleta Oucmanice, ale budeme vyjíždět i mimo region - Šumava, Pálava...).

Termíny výjezdů: 

20. - 23. 8. 23 Chaloupky - Kněžice

18. - 21. 10. 23 Paleta Oucmanice

11. - 14. 12. 23 Chaloupky - Kněžice 

7. - 10. 2. 24 Paleta Oucmanice

24. - 28. 4. 24 Pálava - Ekocentrum Trnkmanka Velké Pavlovice

13. - 16. 6. 24 Šumava - Envicentrum PROUD Horažďovice 

18. - 21. 8. 24 Paleta Oucmanice 

Kapacita: 25 učitelů základních a středních škol 

Cena: 30 000,- Kč (můžete si dát jak do šablon JAK, tak i do projektu kraje Vysočina na EVVO), v ceně je lektorné, ubytování i strava, účastníci z pardubického kraje mají slevu. Kontaktujte zástupce Palety.

Náplň studia: očekávejte, že se budeme zabývat především klimatickou výukou, důraz budeme klást na metody jako je badatelství, EUR, colbův cylus učení a zážitková pedagogika, v rámci studia absolvujete klimakurz, podíváme se podrobně na místně ukotvené učení a zkusíme si vyrobit vlastní simulační hru na zvolené téma, do kurzu budeme zvát zajímavé osobnosti z oblasti ochrany přírody, klimatu, ekopsychologie a pedagogiky.

V současné době podáváme žádost o akreditaci studia. Studium je otevřené učitelům z celé republiky.

Koordinátor pro Pardubický kraj za Paletu:
Mgr. Michaela Míkovcová, Ph.D, michaela.mikovcova@paleta.cz, tel: 606 581 866

Koordinátor pro ostatní kraje za Chaloupky:
Ing. Martin Kříž, martin,kriz@chaloupky.cz, tel: 775 740 221

Zájemci o studium, zanechejte nám kontakt TADY. Kurz jsme odstartovali v srpnu 2023, do konce září se ještě můžete přidat!

Klimatické vzdělávání podporují:

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.