Rozvoj ekocentra v Balinském údolí

Chaloupky Baliny Pondělí 29. června 2020 od 10:56

Jedno ze sedmi ekocenter Chaloupek o.p.s. naleznete ve vesničce Baliny, schované v údolí říčky Balinky nedaleko Velkého Meziříčí. Říční údolí totiž nabízí nejen malebné pohledy, ale také velice pestrou nabídku biotopů, které mohou děti i dospělí zkoumat a učit se, jak to v přírodě funguje. Bývalý statek nyní plní dvě základní úlohy. Jednou je činnost klasického ekocentra, druhý je sociální.

Do Balin jezdí za výukovými programy nejen děti z širokého okolí, ale také učitelé a lektoři doslova z celé Evropy. Bezbariérový prostor sestává z učebny, sálu a rozsáhlé zážitkové zahrady, která reflektuje specifické potřeby lidí s handicapem, a to jak dospělých, tak dětí. Společně s ekocentrem sídlí v objektu sociální služba Klub Lebeda, která se věnuje zahradní terapii a poskytuje jednorázové programy pro dospělé i seniory.

Čelní křídlo zchátralého statku bylo před nedávnem nákladně zrekonstruováno a s ním i obrovská terapeutická zahrada. Nyní probíhá zevrubná rekonstrukce pravého křídla, která možnosti ekocentra zásadně rozšíří. Vzniknou čtyři specializované bezbariérové učebny: tři odborné přírodovědné učebny - půdní, vodní a biosférická a jedna se zaměřením na tradiční práci se dřevem. Celkem se do učeben vydá 40 osob.

„Na zoubek“ se budou malí i velcí badatelé moci podívat přírodě opravdu zevrubně. Půdní laboratoř bude vybavena pomůckami pro pozorování půdních živočichů, pro stanovení fyzikálních a chemických vlastností půdy i pro předpěstování sadby, řízkování a přesazování. Ve vodní laboratoři najdeme akvária, pomůcky pro pozorování drobných vodních živočichů i pro pokusy s vodou, modely ryb, obojživelníků a plazů. V biosférické - dermoplastické modely živočichů, faunária – přenosné plastové boxy pro pozorování a dočasný chov různých druhů bezobratlých živočichů, pomůcky pro pozorování a pokusy s rostlinami a živočichy. Čtvrtá učebna se nevěnuje přírodě, ale řemeslu. Děti vyrůstající s chytrými telefony ztrácejí manuální zručnost a práce s vůní dřeva je pro ně často zázračným objevem.

V rámci rekonstrukce vzniknou šatny  a hygienické zázemí pro žáky, kabinet pro lektory a provozní zázemí. Nutností je i bezbariérové propojení se sálem v dříve rekonstruované čelní budově.

Nyní je dvůr mezi budovami využíván jako stanoviště a ekocentrum i Klub Lebeda tak na čas přišly o cenný prostor plný vyvýšených záhonů. Již na podzim ale proběhne první část ozelenění vnitřního dvora výsadbou zeleného pásu s bylinkami, trvalkami a keři. Tento pás propojí vnitřní učebny s venkovním prostorem. Na tuto výsadbu přispěla Nadace Partnerství v rámci projektu Zelené oázy.

Rozlehlý dvůr však bude skrývat něco, co se kvůli klimatické změně stává nezbytností, a Chaloupky jdou příkladem. Pod jeho povrchem budou umístěny nádrže na 40.000 litrů na dešťovou vodu z přilehlých střech. Touto vodou bude zalévána vzdělávací a terapeutická zahrada.

Je jasné, že takováto rekonstrukce by nebyla myslitelná bez spolufinancování silného partnera. Tím se pochopitelně stala Evropská unie. Nicméně tato dotace celkové náklady nepokryje, a proto se chaloupečtí snaží získat peníze i od soukromých dárců. Těm stačí nahlédnout na webové stránky Chaloupek, kde se v rubrice Pomozte nám“, dozví úplně vše.

Procházka jarní přírodou malebným údolím Balinky tedy může skončit nejen návštěvou a prohlídkou ekocentra, ale také dobročinnou akcí, která velmi pomůže. Na podzim připravují všechna pracoviště sérii akcí pod názvem Chaloupecký podzim. V Balinách se můžeme těšit na neděli 4. října, kdy zde proběhne odpoledne s názvem „Pojďme zakořenit“. Kromě mnoha aktivit o kořenech kořenění proběhne benefiční Koncert pro Nelu, kde bude předán jeden krásný dárek. Přijeďte se podívat, jaký bude!

1.7. - 5.7. Kněžice

Tajemství babského ucha

1.7. - 31.8. Dům přírody Žďárských vrchů

Léto s vlkem ve Žďárských vrších

1.7. - 5.7. Baliny u Velkého Meziříčí

Prázdninové dřevořezání

7.7. - 11.7. Baliny u Velkého Meziříčí

Z pohádky do pohádky

14.7. - 19.7. Chaloupky Kněžice

Kovářský tábor

Celý kalendář

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.