V neděli 18. srpna si pro radost zaběhlo 83 registrovaných běžců…

Neděle 18. srpna 2019 od 16:00

Horní Krupá (hu) … doopravdy jich ale bylo přibližně 110. Celkem uběhli 408 kilometrů (vloni 350). Vybírali si ze tří tras: 4 nebo 4,5 nebo 8,3 km v okolí Krupé (nejdelší kolem Krát a Jelení studánky). Nejrychlejší běh 8,3 km za 43 min. Výtěžek cca 12.710 Kč. Tolik strohá fakta.

Skutečný smysl akce byl však daleko větší, než počet kilometrů nebo účastníků. V Horní Krupé nešlo o lámání rekordů, ale o radost nejvyšší. Tím byla nejen krásná sumička pro autistu Kubíka Caltu, ale hlavně čistá radost z toho, že pomáhám, že spolu s ostatními dělám něco pro někoho, který také bude mít radost… přesně jak to říkal skřítek ve Třech veteránech.

Z radosti běžců budou pořízeny specifické výukové pomůcky, které pak budou moci sloužit i dalším dětem. Jedním z cílů bylo, aby lidé poznali Kubíkův svět. Na místě byl banner s vysvětlením, v čem autismus spočívá a v čem jsou takové děti jiné. Do jejich světa mohli účastníci nahlédnout i pomocí krásných fotografií ze života Kubíka.

Podepsat a otisknout svůj palec mohli všichni přítomní na připravené plátno s obrazem stromu, pod kterým byl verš z bible: „Neboj se, já budu s tebou.“ (Izajášovo proroctví 43,5). Obraz si Kubík může pověsit doma a připomínat si lidi, kteří mu drží palce. Během akce fungoval výtvarný kroužek, kde si děti mohly vyrobit a vybarvit dřevěné památeční medaile.

Vzhledem k pozitivním ohlasům ode všech budeme tuto akci příští rok opakovat. Těšíme se, koho zase budeme moci podpořit.

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.