Přírodovědný kroužek Havlíčkův Brod

Zbývá několik volných míst

ZŠ Nuselská Úterý 20. září 2022 - Pátek 30. června

Již tradiční chaloupecký kroužek v Havlíčkově Brodě bude i letošní školní rok.

Poznáváme, zkoumáme a objevujeme přírodu v nedalekém okolí školy - kousek máme potok, louku, zarostlou divočinu, upravený park. Naučíme se stopovat zvířata, poznávat ptáky, stromy, keře a rostliny. Budeme poznávat různé živočichy a to přímo tváří v tvář. Možná nakrmíme společně ježka, poznáme netopýra nebo navštívíme farmu. Společně zasázíme květnatou louku. Hodně se budeme hýbat a naučíme se bezva hry. 

Scházet se budeme každé úterý v 15:00 u ZŠ Nuselská. Končit budeme na stejném místě v 16:30. S dětmi bude prozkoumávat blízké okolí školy ZŠ Nuselská, kde máme v případě velkého nečasu zajištěné zázemí. Prioritou je ale pobyt venku, doporučujeme tedy oblečení "na lítačku".

Tištěné přihlášky odevzdávejte vedoucí kroužku.

Vedoucí kroužku: Hanka Copová a Petra Hulvová

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.