Staré řecké báje a pověsti_pro instruktory

Přihláška louka u řeky Oslavy u Vel. Mez. Čtvrtek 11. srpna 2022 od 09:00 - Pátek 19. srpna 14:00

Společně s dětmi se vydáme se poznat dávné příběhy, které se udály ve starověkém Řecku. Naše putování zahájíme na posvátné hoře Olymp, kde se setkáme s nejvyšším bohem Diem, který bude na celé naše putování shora dohlížet.  Budeme se plavit po moři, létat vzduchem, šplhat po horách a dobývat bájná města. Zdokonalíme svoji zručnost, obratnost a vytrvalost. Hlavně si užijeme pospolitost a dobrou náladu.

Základna bude na louce u břehu řeky Oslavy nedaleko Velkého Meziříčí.

Cena: 1800 Kč

Povinná pole
Přihlašuji svého syna (dceru)
Rodič dítěte
uveďte vždy ulici a číslo popisné
Zpravodaj
Fakturace
Storno poplatky
50% při odhlášení 30 kalendářních dnů před začátkem akce
100% při odhlášení 10 a méně kalendářních dnů před začátkem akce.
GDPR
Uděluji souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů.
Osobní údaje mého dítěte:
  • informace o zdravotní pojišťovně, a to pro účely evidence tohoto údaje pro případ úrazu a potřeby ošetření dítěte. Tento osobní údaj se zpracovává po dobu trvání akce a po dobu běhu archivačních a skartačních lhůt;
  • Souhlasím s pořizováním a použitím fotografií a obrazových záznamů mých dětí za účelem propagační činnosti a prezentace na veřejnosti, v tisku, na webových stránkách a na jednotlivých pracovištích školského zařízení po celou dobu existence školského zařízení.

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.