Klíč pána času

Kapacita naplněna

Dále se NEPŘIHLAŠUJTE. Děkujeme.

Přihláška Chaloupky Kněžice Pondělí 5. července 2021 od 09:00 - Sobota 10. července 16:00

Tábor pro rodiče a prarodiče s dětmi

Vážení přátelé, kapacita tábora byla právě naplněna. Další přihlášené budeme evidovat jako náhradníky.

Pán času vlastní klíč, kterým uzamyká uplynulý rok, a tím umožní nástup roku nového. Ten je mu ale odcizen a je třeba ho získat zpět! Při pátrání po klíči se seznámíme se zvyky a způsobem života našich nedávných předků a rozšíříme si znalosti o některých již mnohdy zapomenutých obyčejích.

Cena:

Cenu tvoří součet položek za ubytování, stravu, program a materiály. 

  Pokoj s příslušenstvím společná ložnice(nutný stan s podsadou
Dospělí 3.700 3.250 3.050
Děti od tří let: 3.200 3.000 2.700

Děti narozené v roce 2018 a mladší bez nároku na stravu a lůžko 500 Kč.
Maminky těchto dětí mají slevu 300 Kč.

Maminkám takto malých dětí doporučujeme tábor PTÁČKOVÉ (pro mrňata a škvrňata)
který se koná od 1. do 3. července pod vedením Sáry.

Letáček si můžete stáhnout ZDE

Přihlášky podávejte do 16. května!

Povinná pole
Účastník
uveďte vždy ulici a číslo popisné
Další rodinní příslušníci
Zpravodaj
Fakturace
Storno poplatky
50% při odhlášení 30 kalendářních dnů před začátkem akce
100% při odhlášení 10 a méně kalendářních dnů před začátkem akce.
GDPR
Uděluji souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů.
Osobní údaje mého dítěte:
  • informace o zdravotní pojišťovně, a to pro účely evidence tohoto údaje pro případ úrazu a potřeby ošetření dítěte. Tento osobní údaj se zpracovává po dobu trvání akce a po dobu běhu archivačních a skartačních lhůt;
  • Souhlasím s pořizováním a použitím fotografií a obrazových záznamů mých dětí za účelem propagační činnosti a prezentace na veřejnosti, v tisku, na webových stránkách a na jednotlivých pracovištích školského zařízení po celou dobu existence školského zařízení.
1.7. - 31.8. Dům přírody Žďárských vrchů

Léto s vlkem ve Žďárských vrších

14.7. - 19.7. Chaloupky Kněžice

Kovářský tábor

15.7. - 19.7. LMŠ Třebíč

Po stopách Mayů (příměstský tábor)

15.7. - 19.7. Krupská škola

Hrátky u Javoru, Horní Krupá

28.7. - 17.8. Chlum u Třeboně

Husité (třítýdenní tábor)

Celý kalendář

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.