Inspirující den v Hybrálci

Úterý 31. května 2016 od 08:00

Hybrálec - V pátek 27. května proběhl v ukázkové přírodní zahradě Zahrady Laurus v Hybrálci seminář zaměřený na vodní prvky v zahradách a podporu fauny zahrad.

V centru pozornosti po celý den byla přírodní zahrada, která je unikátní realizací vodních prvků ve svahu. Celému prostoru dominuje statný dub, pod kterým protéká potok s jezírkem. Největším vodní plochou na zahradě je přírodní koupací jezírko se starou jabloní na břehu. Při komentované prohlídce představila majitelka zahrady paní Stoklásková nejen celou technologii koupacího jezírka, ale přiblížila účastníkům také způsob hospodaření s vodou na pozemku. Postupně se zastavila u ostatních prvků přírodní zahrady - vrbové stavby, vyvýšených záhonů, suché zídky... Nosným tématem majitelky je také pěstování a zpracování bylinek, které se v zahradě objevují doslova na každém kroku. Zajímavým prvkem jsou konstrukce pro pěstování ovocných stromů (hrušní), které byly inspirovány starými ovocnářskými knihami. V neposlední řadě měli účastníci možnost obdivovat zázemí zahrady - pěstební plochy i samotný dřevěný přednáškový altán. Inženýrka Stoklásková navázala ve své přednášce na problematiku vodních ploch, potoků, potůčků a jezírek, zasvětila nás do technických záležitostí a především ukázala příklady realizací. Vodní prvky vnáší do zahrad další rozměr, především však umožňují zlepšení hospodaření s vodou a udržení vody na pozemku. Mohou být vhodným biotopem pro celou řadu organismů a při poslouchání zurčící vody či plavání nesmíme opomenout relaxační dopad. Odpolední část semináře se věnovala živým organismům zahrad. První přednáška se zaměřila na možnosti biologické ochrany rostlin, v druhé se Václav Křivan zaměřil na podporu biodiverzity. V současné krajině představují zahrady často jediné útočiště pro celou řadu ptáků, motýlů, brouků. Koncept přírodní zahrady umožňuje dát prostor pro všechny obyvatele zahrad. Přímo v zahradě v Hybrálci bylo během programu zaznamenáno pět druhů hnízdících ptáků, obývána je ještěrkami, žábami. Na poměrně malém prostoru se nachází celé spektrum biotopů - suché zídky, pobřežní zóny, proudící voda, rozpadající se dřevo, staré vzrostlé stromy, různé typy povrchů, smíšené kultury, kvetoucí rostliny aj. Na této zahradě to opravdu žije i po skončení semináře.

 

 
 

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.