Hledáme NEpedagoga pro LMŠ Třebíč

Pondělí 15. března 2021 od 13:57

Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání

vyhlašují výběrové řízení na pozici

nepedagogické pracovnice/nepedagogického pracovníka

lesní mateřské školy

Místo výkonu práce: Třebíč, část Horka-Domky, Družstevní, zahrádkářská kolonie
Nástup: od 1. 8. 2021 (nebo dle dohody).
Požadavky:

  • Odborná způsobilost k výkonu povolání:
  1. všeobecné sestry, dětské sestry, zdravotnického asistenta, porodní asistentky, zdravotnického záchranáře, nebo
  2. vychovatele, vychovatelky (dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících), nebo
  3. chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky (dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání).
  • bezúhonnost;
  • zdravotní způsobilost a dobrá fyzická kondice.

Uvítáme zkušenosti s činností lesní mateřské školy či klubu, s vedením dětského oddílu nebo další zkušenosti se skupinami dětí předškolního věku.
Uvítáme zapojení do přípravy lesní mateřské školy od půlky dubna 2021.

Nabízíme:

  • práci v přírodě, s dětmi a v týmu podobně smýšlejících kolegů,
  • práci i na částečný úvazek,
  • možnost se podílet na vzniku nové lesní mateřské školy,
  • další vzdělávání, stáže v obdobných zařízeních.

Uzávěrka: úterý 30. 03. 2021

Uchazeči / uchazečky zašlou e- mailem s předmětem

„nepedagogické pracovnice/nepedagogického pracovníka“:

• strukturovaný životopis

• motivační dopis: proč chci učit v lesní mateřské školce, jaké principy výchovy předškolních dětí zastávám, jaké mám zkušenosti se skupinami dětí předškolního věku, velikost úvazku.

Přihlášky posílejte a s dotazy se prosím obracejte na koordinátorku:

Iveta Machátová, iveta.machatova@chaloupky.cz, tel. 731 440 922

Na osobní představení budou uchazeči a uchazečky pozváni v týdnu po Velikonocích.

Lesní mateřská škola v Třebíči s maximální kapacitou 24 dětí, bude zapsána ve školském rejstříku jako první lesní MŠ v Kraji Vysočina.

Lesní mateřská škola zahájí provoz 1. 9. 2021, zápis proběhne v květnu 2021.
Zájemci o přijetí dětí se mohou předběžně hlásit již nyní.

1.7. - 31.8. Dům přírody Žďárských vrchů

Léto s vlkem ve Žďárských vrších

28.7. - 17.8. Chlum u Třeboně

Husité (třítýdenní tábor)

29.7. - 2.8. Ostrůvek 2, Velké Meziříčí

Poselství bílého bizona I.

5.8. - 9.8. Ostrůvek 2, Velké Meziříčí

Indiáni z Ostrůvku

Celý kalendář

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.