Horní Krupá – nabídka programů na školní rok 2022/23

Programy na ekocentru Chaloupky Horní Krupá trvají 120 minut pro děti z mateřských škol a 180 minut pro žáky základních a středních škol. Terénní programy jsou delší. Minimální počet placených účastníků je 15. Přestávka je zařazena uprostřed programu a není započítána do doby výuky! O přestávce je možné využít námi připravený pitný režim.

Adresa: Horní Krupá 39, 580 01 Havlíčkův Brod, zeměpisné souřadnice: 49°40‘25.961“N, 15°34‘57.765“E.

Objednávání programů: V letošním školním roce objednáváme na celý školní rok pouze programy s klimatickým zaměřením pro 2. stupeň ZŠ a SŠ, kde můžeme garantovat cenu. Ostatní programy z nabídky objednáváme pouze do konce kalendářního roku 2023. Od ledna 2024 bude nabídka upravena a rozšířena o jarní programy. Objednávejte e-mailem, kde uvádějte název programu, třídu a počet žáků, dobu (hodinu) příjezdu, případně další specifika skupiny. Po objednání obdržíte podrobnější informace a potvrzení přijetí termínu.

Objednávejte na: krupa@chaloupky.cziva.kopecka@chaloupky.cz.

Potvrzování programů: U objednaného programu, prosím, potvrďte příjezd 14 dní před stanoveným termínem.

Nabídku programů můžete objednávat od 25. 8. 2023.

Programy s výukou pouze v učebně zařazujeme přednostně do zimního období. Venkovní programy mají mokré alternativy s výukou v učebně. Je nutné, aby žáci měli vhodné oblečení a pláštěnky do terénu. Pro programy u potoka a v zahradě doporučujeme holínky. Pokud program probíhá v učebně, včetně mokré varianty programu, jsou nutné přezůvky.

Ceny na školní rok 2023 /2024

Cena na 1 účastníka:                                                   180 minut         90-120 minut

* Programy pro školy se sídlem v Kraji Vysočina:   180 Kč              145 Kč
(garantovaná cena do konce roku 2023, poté cena dle podpory Kraje Vysočina)
Minimální počet 15 dětí na program:                        2.700 Kč         2.175 Kč

* Programy o klimatu pro 2. st. ZŠ a SŠ:                    150 Kč               120 Kč
(stávající cena celý školní rok díky podpoře Státního fondu životního prostředí)
Minimální počet 15 dětí na program:                        2.250 Kč          1.800 Kč

* Programy pro školy MIMO Kraj Vysočina:              330 Kč             260 Kč
(nákladová cena programů bez dotací).
Minimální počet 15 dětí na program:                       4.950 Kč          3.900 Kč

 


PROGRAMY O ZMĚNĚ KLIMATU 

Objednávejte si naše nové programy o klimatu, které budou vytvořeny jednotně pro celé Chaloupky a učit je budeme na jednotlivých pracovištích. V současné době programy připravujeme, ale objednávat je můžete už teď. Programy budou zaměřeny na to jak klima na planetě Zemi funguje, jak se se změnami vyrovnává příroda a člověk, jaké opatření na zmírnění dopadů klimatické změny jsou v naší moci.

Programy o změně klimatu jsou podpořeny Státním fondem životního prostředí a startujeme jejich prostřednictvím klimatické vzdělávání na Vysočině. Kromě programů pro žáky nás můžete oslovit i se seminářem pro učitele nebo pomůžeme s projekty.

Cena programu je 150 Kč/ žáka, pokud jedeme k vám, počítáme cestovné 8 Kč/km za cestu lektora (netýká se kraje Vysočina, tam je cestovné v ceně programu).


Jak se žije v Podnebíně

7. – 9. tř. ZŠ, SŠ, celoročně, délka trvání 150 - 180 min.
S programem přijedeme k vám do školy.

Simulační hra z dílny ekocentra Sever, vystavěná na principu rolové hry. Zástupci obcí (členové jednotlivých týmů) jednají o možnostech přípravy obce na dopady klimatické změny (tzv. adaptačních opatřeních). Zastupitelstvo má k dispozici šestnáct možných opatření, z nichž některá jsou účinná více, jiná méně. Zda zvolili lepší či horší opatření ukáže klimatická situace, která nastává náhodně na konci každého kola hry. Po sehrávce je s žáky reflektována optimální klima - adaptační strategie. 

 

 

Paseka

6. – 9. tř. ZŠ, SŠ / listopad - březen, 150 - 180 min.
S programem přijedeme k vám do školy.

Zahrajeme si simulační hru Paseka z dílny Chaloupek. V úvodu programu se zamyslíme jakou roli mají lesy v době klimatické změny, jak přispívají k pohlcování uhlíku z atmosféry. A také jak klimatická změna ovlivňuje les. V naší  hře se pokusíme z vyprahlé paseky s řadou pařezů znovu vytvořit les.  Využijme pomocníky, semínka nesená větrem i ta co dlouho spí v podzemí a společně vypěstujeme les! V závěru si ukážeme opatření, která přispívají k adaptaci na změnu klimatu, a která ukládají tuny uhlíku do zdravějších ekosystémů.

 

 

Ronovec (terénní program)

6.–9. roč. ZŠ, SŠ, březen - listopad, 4 nebo 5 hodin 

Navštívíme přírodovědné i historicky velmi zajímavé území mezi obcí Břevnice a zříceninou hradu Ronovec nedaleko Havlíčkova Brodu. Lokalita je vyhlášena územím Natura 2000. Vydáme se do historie za Smilem z Lichtenburka. Cestou budeme porovnávat různé typy lesních společenstev a zjistíme, co se děje s lesy v době klimatické změny, co dokáže kůrovec a co se stalo s nejstarším smrkem na Vysočině. Start a cíl je na vlakové zastávce Břevnice, délka trasy 6 km - lze domluvit i jinak. Program probíhá v terénu: lokalita Břevnice – Ronovec.

 

 

Klima v krajině 

6. – 9. roč. ZŠ, 1. roč. SŠ / březen – listopad, 180 minut

Prostřednictvím příběhů a fiktivního konfliktu jednotlivých aktérů (uživatelů krajiny) se dostaneme k problematice využití krajiny. Metodou kritického myšlení se dotkneme tématu adaptace krajiny na klimatickou změnu a v této fiktivní krajině jistě najdete obrazy skutečných problémů z vašeho okolí. 

 

 

(NE)může za to kůrovec

6. – 9. roč. ZŠ, 1. roč. SŠ / duben – říjen, 180 minut
Lesy na Vysočině nám mizí před očima. Co je příčinou? Děti prostřednictvím hry a zkoumání lesa vyřeší tuto otázku. Jednotlivé části programu jsou uzpůsobeny věku žáků. Program probíhá celý v terénu a koná se za každého počasí. Nutné oblečení a obutí do terénu

 

 

Půda pro život

6. – 9. roč. ZŠ, březen – listopad, 180 minut
Žáci se seznámí se vznikem půdy, jejím složením a významem pro člověka i život na Zemi. Budou se věnovat příčinám ohrožení půdy a možnostmi její ochrany. Podíváme se na půdu jako zásobárnu uhlíku, vyrobíme si vzorek biouhlu a zjistíme, jak nám zdravá půda může pomoci s ochranou klimatu.

 

 

Voda kolem nás

6. – 9. roč. ZŠ, duben – červen, 180 minut
Voda je nezbytná součást našeho života. A hospodaření s vodou ovlivňuje vodní režim krajiny. Součástí programu bude i lovení a určování drobných vodních živočichů. Program se koná za každého počasí. Nutné oblečení a obutí do terénu.

 

 

Stromy, staří velikáni

6.–9. roč. ZŠ,SŠ duben–listopad, 180 minut
Stromy jsou pamětníci dob dávno minulých. Byly zde před námi a budou snad i po nás! Program je zaměřen na krásu stromů starých velikánů. Ukážeme si funkce dřevin v přírodě, dotkneme se určování druhů podle znaků i růstu stromů. Budeme zjišťovat, kolik uhlíku zadrží strom a jak ovlivní mikroklima v okolí. Jednotlivé části programu jsou uzpůsobeny věku žáků. Program probíhá v přírodě, na stezce nebo v zahradě; program lze zahájit u Dolní Krupé.

 

 

Neskočíme na špek

7.–9. roč. ZŠ, SŠ, říjen - duben, 180 minut
Program probíhá ve vašem supermarketu

Pojďte s námi odhalit mazané triky supermarketů a staňte se poučenými a odpovědnými zákazníky. Společně se zaměříme na problematiku privátní značky, obsahu palmového oleje v potravinách, dovozu ovoce a zeleniny ze zahraničí, biopotravin, lokálních produktů, nadbytečných obalů a dalších. Dozvíme se, co je uhlíková stopa potravin a pyramida odpovědného nakupování.

Pozor, organizace tohoto programu je velmi specifická. Program je vhodný pro školy, které mají v docházkové vzdálenosti větší obchodní řetězec typu Billa, Albert, Tesco, Kaufland, Penny. První část programu se odehrává zde, poté se přesuneme do školy, kde vyhodnotíme náš průzkum.

 

 

Zelená oáza

6. – 9. roč. ZŠ, březen – červen, 180 minut
Zahrada jako malé řešení velkých problémů. Zahrady přispívají ke zvyšování biodiverzity, podporují šetrné hospodaření se srážkovou vodou a vytvářejí vhodné prostředí pro volně žijící živočichy. Stávají se biocentry, která pozitivně ovlivňují klima, regulují vlhkost vzduchu a zachycují prachové částice. Přijďte s námi objevovat kouzla přírodní zahrady. Program se koná za každého počasí. Nutné oblečení a obutí do terénu.

 

 

Zelená planeta Země

6. – 9. roč. ZŠ, celoročně, 120 minut
Program probíhá na našich pracovištích v Horní Krupé a ve Velkém Meziříčí

Představíme si rostliny jako zelené továrny a zopakujeme si fotosyntézu. Žáci si sami vyzkouší, jak funguje skleníkový efekt. Dozví se, jak člověk zasahuje do tohoto koloběhu a jaký to má dopad na klima na Zemi.

 

 


JEDNODENNÍ PROGRAMY PRO MŠ:

Bydlí tu s námi stromy

MŠ, duben–říjen, 120 minut

Dětem představíme naše důležité kamarády na Zemi, a sice stromy. Dozvíme se, proč jsou nezbytné pro krajinu. Ukážeme si, jak vypadá takové malé miminko stromu, jak roste. Budeme zkoumat stromy, kůru, šišky, listy, plody. Zjistíme, kdo všechno může na stromě bydlet. Společně zkusíme přijít na to, proč jsou pro nás stromy důležité a proč je třeba se k nim hezky chovat. Program probíhá v zahradě a na stezce Za humny nebo v učebně.


Kam zmizel salát 

MŠ,  duben–říjen, 120 minut

Děti v roli detektivů putují po zahradě a pátrají po zloději salátu. Na zahradě se při tom setkávají s různými živočichy, kteří žijí na zemi, pod zemí i ve vzduchu a zjišťují, čím se kdo živí. Podaří se jim nakonec nalézt skutečného zloděje salátu? Program probíhá v zahradě a v učebně dle počasí.


Kdo nám bydlí v koši

MŠ, říjenduben, 120 minut 

Papíráček, Plastík, Sklíčko a Kompostík jsou naši kamarádi, se kterými se zábavnou formou naučíme správně třídit odpad. Společně zjistíme, proč je třídění odpadu důležité a nezapomeneme ani na kompost. Kdo nám pomůže rozveselit smutného kamaráda Popeláčka? Program probíhá v učebně a v zahradě.


Ovečka Krupička a kamarádi

MŠ, celoročně, 120 minut 

Ovečka Krupička seznámí děti se svými kamarády, hospodářskými zvířaty. Děti se dozví, čím jsou nám užitečná a také, jak se o ně správně starat, aby byla spokojená. Domů si pak každý odnese vlastní plstěný výrobek z ovčí vlny. Program probíhá v zahradě, za nepříznivého počasí v učebně.


Půjdem spolu do Betléma

MŠ, listopadprosinec, 120 minut

Připomeneme si tradiční betlémský příběh Vánoc, některé staročeské zvyky Štědrého dne a večera, vyrobíme si ozdobu na stůl a společně se naladíme na přicházející svátky. Betlém uvidíme nejen papírový, perníkový, vyřezávaný, ale i živý! Program probíhá v učebně. Přineste si každý jedno menší jablko.


My se zimy nebojíme

MŠ, listopadbřezen, 120 minut

Program o zimní přírodě. Čekají nás různé zimní hrátky venku i v učebně. Jak se mají zvířátka v zimě venku? Zaměřeno na smyslové vnímání a přírodu. Polovina programu probíhá venku, druhá polovina v učebně.


Ferda Mravenec a kamarádi

MŠ + 1.2. roč. ZŠ, dubenříjen, MŠ: 120 minut, ZŠ: 180 minut

Programem nás provede Ferda Mravenec. Zahrajeme si na mravence a dozvíme se spoustu zajímavostí z mravenčího života, lupou si prohlédneme mravenčí stavbu těla. Vyzkoušíme si mravenčí spolupráci při stavění mraveniště a hledání potravy. Naučíme se mravenčí písničku… Jednotlivé části programu jsou uzpůsobeny věku dětí. Program probíhá v učebně a v zahradě.


Živáčkové na zahradě I.

MŠ, dubenříjen, 120 minut 

Seznámíme se s živočichy, které můžeme potkat na zahradě a prožijeme část života ještěrek, motýlů, ptáčků. Ukážeme si, proč a čím jsou užiteční. Budeme pozorovat různé malé "breberky" žijící v kompostu. Na závěr si zahrajeme Motýlí pohádku. Program probíhá v učebně a v zahradě.


Živáčkové na zahradě II.

1.5. roč. ZŠ, březenlistopad, 180 minut 

Pojďte s námi prozkoumat biodiverzitu přírodní zahrady a seznámit se s jejími obyvateli. Jací živočichové se mohou v zahradě vyskytovat? Mohou nám být něčím užiteční? Prozkoumáme pestrý život v kompostu. Ukážeme si různé typy ptačích budek, hmyzích domků, květinových záhonů a dalších prvků, které volně žijící živočichy do zahrady nalákají. Program probíhá v zahradě a v učebně.


Stromy, staří velikáni

3.–5. ročník ZŠ, dubenlistopad, 180 minut 

"Stromy jsou pamětníci dob dávno minulých. Byly zde před námi a budou snad i po nás!" Program je zaměřen na krásu stromů a příběhy života starých velikánů. Ukážeme si funkce dřevin v přírodě a dotkneme se určování druhů podle znaků, růstu stromů, využívání a rozlišení druhů dřev. Jednotlivé části programu jsou uzpůsobeny věku žáků. Program probíhá v přírodě, na stezce nebo v zahradě; program lze zahájit u Dolní Krupé.


Luční krásky a babice I.

1. stupeň ZŠ, dubenříjen, 180 minut 

Budeme se věnovat poznávání a určování lučních bylin. Ukážeme si variabilitu a krásu lučních společenstev. Zvolíme si luční krásku. S bábou kočenářkou se budeme věnovat využívání bylin člověkem. Zkusíme si vyrobit parfém a barevnou paletu a na závěr si s rostlinami procvičíme abecedu. Program probíhá v zahradě a na stezce Za Humny.                                                                                        


Luční krásky a babice II.

6.7. roč. ZŠ, dubenříjen, 180 minut

Program Luční krásky a babice upravený pro 6. a 7. roč. rozšířený o čeledě rostlin, krátký botanický průzkum a porovnání kvetoucí a hospodářsky využívané louky. Program probíhá v zahradě a na stezce Za Humny.


To have green fingers

3.7. roč. ZŠ, dubenříjen, 180 minut 

Zahrada žákům nabízí výukový prostor i pro anglický jazyk. Žáci se seznámí s anglickými slovíčky z oblasti zahrada a zelenina a dozví se o anglických idiomech. Připraví si pokrm z ovoce a zeleniny, vyzkouší si práci na zahradě a v programu využijí i výtvarnou techniku koláže. Jednotlivé části programu jsou uzpůsobeny věku žáků. Program probíhá v zahradě a v učebně.


Vodní breberky

1. stupeň ZŠ, dubenříjen, 180 minut 

Program je zaměřen na vodní biotopy a na jejich nenahraditelnost v přírodě. Budeme zkoumat bezobratlé živočichy ve vodě a u vody. Ukážeme si přizpůsobení živočichů vodnímu prostředí. Vyrobíme si chrostíka. Program probíhá v přírodě, část v učebně; doporučujeme holínky, žáci s sebou roličky od toaletního papíru; program lze zahájit i u Dolní Krupé.


Život ve vodě

6.9. roč. ZŠ, dubenříjen, 180 minut 

Program je zaměřen na vodní biotopy a na jejich nenahraditelnost v přírodě. Budeme zkoumat bohatství života ve vodě a u vody. V první části se zaměříme na vodní bezobratlé a v druhé části na obojživelníky a jejich význam pro přírodní ekosystémy i pro člověka. Program probíhá v přírodě, část v učebně dle počasí; program lze zahájit u Dolní Krupé; doporučujeme holínky.


Badatelství u potoka

4.9. roč. ZŠdubenzáří, 180 minut 

Na 3 hodiny se žáci stanou vědeckým týmem u Krupského potoka. Zvolí si téma výzkumu, vytvoří vědeckou hypotézu a postupně se pokusí hypotézu ověřit a vyhodnotit. Program probíhá u potoka a v zahradě.


Badatelství na louce

4.9. roč. ZŠdubenzáří, 180 minut

Na 3 hodiny se žáci stanou vědeckým týmem zkoumajícím luční společenstvo. Zvolí si téma výzkumu, vytvoří vědeckou hypotézu a postupně se pokusí hypotézu ověřit a vyhodnotit. Program probíhá v zahradě.


Bude zima, bude mráz

1.7. roč. ZŠlistopadbřezen, 180 minut 

Program o ptácích tažných a stálých a zvláště o ptáčcích na krmítku. V průběhu programu nakoukneme do ptačího světa. Zjistíme, proč potřebují ptáci peří, jak jsou přizpůsobeni prostředí a potravě a proč někteří odlétají a jiní zůstávají na zimu. Ukážeme si, čím ptáky v zimě přikrmovat a vyrobíme si krmítko. Jednotlivé části programu jsou uzpůsobeny věku žáků. Program probíhá v učebně a na zahradě.


Zimní přírodou

1.5. roč. ZŠ ,listopadbřezen, 180 minut 

Budeme zkoumat život v zimní přírodě. Zaměříme se na pozorování ptáků, stopy zvířat a další pobytová znamení zvířat. Zahrajeme si na fotografy zimní přírody. Žáci si mohou přinést krmení pro zvěř: jablka, kaštany, žaludy, mrkev, seno, větvičky ovocných stromů, zrní. Program probíhá v přírodě, část v učebně. Nezbytné je teplé oblečení, rukavice, čepice.


Kam odpad můj odpad

1.5. roč. ZŠlistopadduben, 180 minut 

Kam vyhodit PET lahev už určitě víme, co ale například se starými bateriemi, oblečením nebo žárovkou? A co se s odpadky děje po tom, co je vyhodíme? Během programu zjistíme, jak správně třídit veškerý odpad, co se s ním po vytřídění stane a co vlastně znamená slovo recyklace. Vlastníma rukama si vyrobíme recyklovaný papír a zjistíme, proč je třídění odpadu důležité. Program probíhá v učebně a v zahradě.


Dědictví příštím generacím

6.9. roč. ZŠ, SŠlistopadduben, 180 minut 

Třídění odpadu už máme v malíčku, můžeme ale náš vliv na přírodu prostřednictvím odpadků vylepšit i jinak? Všimli jste si někdy, kolik zbytečných obalů si přinesete domů společně s běžným nákupem? Pojďte s námi "na nákup" a zjistěte, jak můžete tyto odpadky ušetřit. Drobná správná každodenní rozhodnutí mohou mít velký význam. Program probíhá v učebně a v zahradě.


Cesta chleba

1.9. roč. ZŠceloročně, 180 minut 

Chléb, který si můžeme v obchodě koupit, prožil na své cestě několik zastavení. Víme, která to jsou, a co se na nich událo? V našem programu seznamujeme žáky s cestou chleba – z pole, přes mlýn, pekárnu, až k nám do domácnosti. Vrátíme se do časů našich prababiček – zkusíme si mlácení cepem, pečení chlebánků v kamnech a také představíme pravidla, která se dodržovala při pečení chleba. Jednotlivé části programu jsou uzpůsobeny věku žáků. Program probíhá v učebně a v zahradě.


Cesta mléka

1.7. roč. ZŠceloročně, 180 minut 

Mléko urazí velmi dlouhou cestu, než se dostane na náš stůl. Víme, jak tato cesta mléka vypadá a jaká má zastavení? V našem programu seznamuje žáky s cestou mléka - od telátka, přes kravičku, zpracování mléka a nakonec až k nám do domácností. Vrátíme se v čase do dob našich prababiček - podojíme krávu a kozu, uděláme si vlastní máslo a zkusíme si, jaké je to být hospodářem. Jednotlivé části programu jsou uzpůsobeny věku dětí. Program probíhá v učebně.


Ochutnejte vánočního kubu

1.9. roč. ZŠprosinec, 180 minut 

Program přenáší žáky do doby minulé, seznamuje je s tradičním venkovským prožíváním vánoc a tradičními vánočními zvyky. Žáci si vyzkouší pouštění lodiček, třesení bezem, házení pantoflem, ale i jiné zvyky, jako třeba stoupnutí si bosou nohou na sekeru. Vyrobí si třezolku z jablíčka nebo stolovníček. Ozdobí si štědrovečerní stůl tradiční horáckou ošatkou, ochutnají vánočního kubu a postaví si živý betlém. Program probíhá v učebně; přineste si každý jedno menší jablko.


SIMULAČNÍ HRY

listopadduben

Objednávejte si výuku na našem pracovišti nebo můžeme přijet k vám do školy. V Horní Krupé zajistíme simulační hry:  Obchvat , U jezera, Paseka, Podnebín.

Kompletní nabídka a ceník simulačních her:  www.chaloupky.cz/simulacni-hry/ 

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.