Simulační hry, se kterými přijedeme do vaší školy

Pro školy z Vysočiny  nabízejí Chaloupky v zimních měsících (listopad – duben) přímo do škol výukové programy s tematikou globálního vzdělávání a trvale udržitelného života.  Programy jsou vedené poutavou interaktivní formou simulačních her. Nedílnou součástí programu je reflexe spojená s propojováním zážitků a poznatků ze hry se situacemi z reálného světa a s přemýšlením nad možnostmi řešení problémů, o kterých hry pojednávají.

Cena programu na žáka (zahrnuje i cestovní náklady lektora/lektorů):

90 min       80 Kč
120 min     90 Kč
180 min   110 Kč
240 min   130 Kč
Výukový program v rámci šablon 150 Kč. V ceně podrobný popis programu a hodnotící dotazník.

Objednávky: Olga Žáková, olga.zakova@chaloupky.cz, tel. 568 870 434

Více informací: Tomáš Brabenec, tomas.brabenec@chaloupky.cz, tel. 775 330 918, 568 870 359

Letáček si můžete stáhnout ZDE

Jednotlivé programy můžeme poskládat i do delšího bloku a zajistit tak na Vaší škole projektový den/půlden.
Programy jsou určeny pro kolektiv jedné školní třídy v rozmezí cca 15 – 30 žáků/studentů.


 

U jezera

5. – 8. tř. ZŠ, 120 min.

Simulační hra, která napodobuje užívání společného přírodního obnovitelného zdroje – vody – několika podniky (skupinkami 2 – 4 žáků) rozmístěnými na břehu fiktivního jezera. Podniky mají za úkol dosáhnout maximálního možného zisku na konci hry, ale na celkovou úspěšnost má vliv to, v jakém stavu do jezera vracejí vodu, kterou potřebují pro svou činnost: znečištěná voda znamená
vysoké okamžité zisky, ale pokles kvality vody v jezeře, což má za následek pokles budoucích zisků. Naopak čištění vody přináší menší okamžité zisky, s potenciálem k zajištění trvale udržitelného zdroje příjmů. Kromě vzdělávacích environmentálních cílů se při hře projeví mj. i dynamika a vztahy ve třídě, kterých může učitel využít při další skupinové práci s kolektivem.

 

FishBanks

7. – 9. tř. ZŠ, SŠ, 180 min.

Simulační hra, která uvádí žáky a studenty do problematiky udržitelnosti čerpání přírodních zdrojů.Skupiny v rolích rybářských společností mají za úkol dosáhnout maximálního zisku prostřednictvím fiktivního lovu a prodeje ryb. Ovšem při ignorování reprodukční schopnosti rybí populace hrozí vyčerpání lovišť, které vede k poklesu úlovků a krachu některých firem. Hra je inspirována tzv. dilematem tragédie obecní pastviny – snahou o maximální užitek jednotlivců při neudržitelném čerpání společného zdroje, jeho přečerpáním a ztrátou.

 

Dálnice

7. – 9. tř. ZŠ, SŠ, 90 min.

Simulační desková hra, při které žáci v rolích různých zájmových skupin hledají nejvhodnější trasu nově budované dálnice přes fiktivní území (herní plán). Každá zájmová skupina má na hracím plánu určité zóny zájmu, které by jí v případě tudy vedené dálnice, způsobily větší škody než vedení dálnice přes jiné zóny. Cílem hry je najít konsenzus napříč zájmovými skupinami a zvolit optimální trasu.

 

Neviditelná ruka trhu (Big Business)

7. – 9. tř. ZŠ, SŠ, 90 min.

Simulační hra, která žáky a studenty seznamuje s problematikou nerovnoměrně rozděleného bohatství a nespravedlivě nastavených pravidel světového obchodu. Žáci jejím prostřednictvím zakusí pocity lidí potý kajících se s nerovnými pracovními příležitostmi a podmínkami v rozvojových zemích. V průběhu hry se odhaluje snaha a schopnosti jednotlivých hráčů a týmů uzavírat obchody a dohody, jejich obchodní prozíravost či podvádění, dravost i tendence k rezignovanosti. Vznikající situace jsou po ukončení hry základem pro hloubkovou analýzu jejího průběhu, která jde ruku v ruce s provazováním herních situací se situacemi z reálného světa.

 

Obchvat města

8. – 9. tř. ZŠ, SŠ, 90 min.

Rolová hra, která žáky seznamuje se základními prostředky demokratického rozhodování – diskusí a vyjednáváním. Žáci se v různých rolích při simulovaném jednání obecního zastupitelstva o variantách budoucího obchvatu snaží prosadit maximum zájmů, které z jejich role vyplývají. Zároveň naslouchají argumentům ostatních postav a konfrontují je s vlastními argumenty. Na závěr žáci hlasují o výsledné variantě řešení. Rolová hra je navržena podle skutečného problému plánované výstavby silničního obchvatu Okříšek, ale je možno jí upravit na podobný dopravní problém z Vašeho města, či ji ve spolupráci s učiteli zcela přepracovat na jiný aktuální problém spojený se stavebním či jiným rozvojem daného místa.

 

Krkonošský turista

7. – 9. tř. ZŠ, SŠ, 240 min.

Simulační hra, která žáky uvádí do problematiky komplexnosti rozvoje turisticky atraktivního regionu prostřednictvím demokratického komunitního rozhodování. Žáci se dozvědí, co je tzv. měkká turistika, její druhy a výhody oproti klasickému turistickému ruchu. Žáci v rolích čtyřčlenných (starosta, podnikatel v cestovním ruchu, hoteliér a ochranář – pracovník národního parku) zastupitelstev několika krkonošských obcí rozhodují o jejich rozvoji. Jejich úkolem je rozhodovat tak, aby našli přijatelný kompromis mezi rozvojem turistiky, finančními zisky z pobytu turistů a úbytkem přírodních ploch a živočišných druhů. Pokud selžou, je jim odejmut status národního parku, čímž jejich obec ztrácí atraktivitu pro mnohé návštěvníky parku a tudíž i finanční zdroje.

 

Když se kácí les

7. – 9. tř. ZŠ, SŠ, 180 min.

Výukový program, který prostřednictvím simulační hry seznamuje žáky a studenty s problematikou udržitelnosti čerpání přírodních zdrojů. Žáci v rolích dřevařských společností mají za úkol dosáhnout co největšího zisku prostřednictvím těžby a prodeje dřeva. Při nadměrném kácení dosahují vysokých okamžitých zisků, ale v dlouhodobém horizontu riskují vytěžení většiny ploch a krach společností.

 

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.