Programy o změně klimatu pro II. stupeň ZŠ a SŠ 

Programy o změně klimatu jsou podpořeny Státním fondem životního prostředí a startujeme jejich prostřednictvím klimatické vzdělávání na Vysočině. Kromě programů pro žáky nás můžete oslovit i se seminářem pro učitele nebo pomůžeme s projekty.

Cena programu je 150 Kč/ žáka, pokud jedeme k vám, počítáme cestovné 8 Kč/km za cestu lektora (netýká se kraje Vysočina, tam je cestovné v ceně programu).


Jak se žije v Podnebíně

7. – 9. tř. ZŠ, SŠ, celoročně, délka trvání 150 - 180 min.
S programem přijedeme k vám do školy.

Simulační hra z dílny ekocentra Sever, vystavěná na principu rolové hry. Zástupci obcí (členové jednotlivých týmů) jednají o možnostech přípravy obce na dopady klimatické změny (tzv. adaptačních opatřeních). Zastupitelstvo má k dispozici šestnáct možných opatření, z nichž některá jsou účinná více, jiná méně. Zda zvolili lepší či horší opatření ukáže klimatická situace, která nastává náhodně na konci každého kola hry. Po sehrávce je s žáky reflektována optimální klima - adaptační strategie. 

Tento program učí všechna naše pracoviště, vyberte si to nejbližší:

kontakty: kratka@chaloupky.cz / 734 523 758; velkemezirici@chaloupky.cz / 566 522 831, krupa@chaloupky.cz / 734 416 343, knezice@chaloupky.cz / 568 870 434


Paseka

6. – 9. tř. ZŠ, SŠ / listopad - březen, 150 - 180 min.
S programem přijedeme k vám do školy.

Zahrajeme si simulační hru Paseka z dílny Chaloupek. V úvodu programu se zamyslíme jakou roli mají lesy v době klimatické změny, jak přispívají k pohlcování uhlíku z atmosféry. A také jak klimatická změna ovlivňuje les. V naší  hře se pokusíme z vyprahlé paseky s řadou pařezů znovu vytvořit les.  Využijme pomocníky, semínka nesená větrem i ta co dlouho spí v podzemí a společně vypěstujeme les! V závěru si ukážeme opatření, která přispívají k adaptaci na změnu klimatu, a která ukládají tuny uhlíku do zdravějších ekosystémů.

kontakty: krupa@chaloupky.cz / 734 416 343, velkemezirici@chaloupky.cz / 566 522 831


Seznamte se: Rašelina (terénní program)

6. – 9. roč. ZŠ, 1. roč. SŠ / březen – listopad, 180 minut
Terénní exkurze za naturovou lokalitou, místo srazu Radostín. 

Pojďte a poslyšte jak „Viktorin, syn krále Jiřího, na miestě pustém a dielem zarostlém řečeném Dar­sko rybník vystavěl a 20 kop kapruov klášteru ždárskému dávati musel.“ Naše výprava zamíří do ještě dávnějších časů, do doby, kdy tajgu na Vysočině obývali losi a vlci a kdy po člověku nebylo ani vidu ani slechu. Rašeliniště hrají více než kdy předtím důležitou klimatickou roli. Jsou to cenné zásobárny vody a mají pozitivní vliv na mikroklima. Všechny naše smysly se mohou kochat touto krajinou drsnou a nehostinnou a zároveň pohádkově krásnou. 

kontakty: kratka@chaloupky.cz / 734 523 758


Pouští a pralesem (terénní program)

6. – 9. roč. ZŠ, 1. roč. SŠ / březen – listopad, 240 minut
Program probíhá v NPR Velký Špičák u Třeště

Abychom dosáhli klimatické neutrality, potřebujeme 20% přírody nechat divočině. Pojďte se s námi podívat, jak taková divočina vypadá, jak je důležitá pro biodiverzitu i pro fixaci uhlíku. Půjdeme opravdovým pralesem, budeme měřit a vážit stromy, řešit adaptaci lesa na změnu klimatu. Trasa bude dlouhá asi 4 km a vyrazit s námi můžete z Třeště nebo z Jezdovic.

kontakty: knezice@chaloupky.cz / 568 870 535


Ronovec (terénní program)

6.–9. roč. ZŠ, SŠ, březen - listopad, 4 nebo 5 hodin 

Navštívíme přírodovědné i historicky velmi zajímavé území mezi obcí Břevnice a zříceninou hradu Ronovec nedaleko Havlíčkova Brodu. Lokalita je vyhlášena územím Natura 2000. Vydáme se do historie za Smilem z Lichtenburka. Cestou budeme porovnávat různé typy lesních společenstev a zjistíme, co se děje s lesy v době klimatické změny, co dokáže kůrovec a co se stalo s nejstarším smrkem na Vysočině. Start a cíl je na vlakové zastávce Břevnice, délka trasy 6 km - lze domluvit i jinak. Program probíhá v terénu: lokalita Břevnice – Ronovec.

kontakty: krupa@chaloupky.cz / 734 416 343


Klima v krajině 

6. – 9. roč. ZŠ, 1. roč. SŠ / březen – listopad, 180 minut
Program probíhá na našich pracovištích v Horní Krupé, Krátké, Balinách a ve Velkém Meziříčí

Prostřednictvím příběhů a fiktivního konfliktu jednotlivých aktérů (uživatelů krajiny) se dostaneme k problematice využití krajiny. Metodou kritického myšlení se dotkneme tématu adaptace krajiny na klimatickou změnu a v této fiktivní krajině jistě najdete obrazy skutečných problémů z vašeho okolí. 

kontakty: kratka@chaloupky.cz / 734 523 758; krupa@chaloupky.cz / 734 416 343; velkemezirici@chaloupky.cz, baliny@chaloupky.cz / 566 522 831


(NE)může za to kůrovec

6. – 9. roč. ZŠ, 1. roč. SŠ / duben – říjen, 180 minut
Program probíhá na našich pracovištích v Horní Krupé, Krátké, Balinách a ve Velkém Meziříčí

Lesy na Vysočině nám mizí před očima. Co je příčinou? Děti prostřednictvím hry a zkoumání lesa vyřeší tuto otázku. Jednotlivé části programu jsou uzpůsobeny věku žáků. Program probíhá celý v terénu a koná se za každého počasí. Nutné oblečení a obutí do terénu

kontakty: kratka@chaloupky.cz/ 734 523 758; krupa@chaloupky.cz / 734 416 343; baliny@chaloupky.cz / 566 522 831


Půda pro život

6. – 9. roč. ZŠ, březen – listopad, 180 minut
Program probíhá na našich pracovištích v Horní Krupé a v Balinách

Žáci se seznámí se vznikem půdy, jejím složením a významem pro člověka i život na Zemi. Budou se věnovat příčinám ohrožení půdy a možnostmi její ochrany. Podíváme se na půdu jako zásobárnu uhlíku, vyrobíme si vzorek biouhlu a zjistíme, jak nám zdravá půda může pomoci s ochranou klimatu.

kontakty: krupa@chaloupky.cz / 734 416 343; baliny@chaloupky.cz / 566 522 831


Voda kolem nás

6. – 9. roč. ZŠ, duben – červen, 180 minut
Program probíhá na našich pracovištích v Horní Krupé a v Balinách

Voda je nezbytná součást našeho života. A hospodaření s vodou ovlivňuje vodní režim krajiny. Součástí programu bude i lovení a určování drobných vodních živočichů. Program se koná za každého počasí. Nutné oblečení a obutí do terénu.

kontakty: krupa@chaloupky.cz / 734 416 343; baliny@chaloupky.cz / 566 522 831


Stromy, staří velikáni

6.–9. roč. ZŠ,SŠ duben–listopad, 180 minut
program probíhá na pracovišti Horní Krupá

Stromy jsou pamětníci dob dávno minulých. Byly zde před námi a budou snad i po nás! Program je zaměřen na krásu stromů starých velikánů. Ukážeme si funkce dřevin v přírodě, dotkneme se určování druhů podle znaků i růstu stromů. Budeme zjišťovat, kolik uhlíku zadrží strom a jak ovlivní mikroklima v okolí. Jednotlivé části programu jsou uzpůsobeny věku žáků. Program probíhá v přírodě, na stezce nebo v zahradě; program lze zahájit u Dolní Krupé.

kontakty: krupa@chaloupky.cz / 734 416 343


Neskočíme na špek

7.–9. roč. ZŠ, SŠ, říjen - duben, 180 minut
Program probíhá ve vašem supermarketu

Pojďte s námi odhalit mazané triky supermarketů a staňte se poučenými a odpovědnými zákazníky. Společně se zaměříme na problematiku privátní značky, obsahu palmového oleje v potravinách, dovozu ovoce a zeleniny ze zahraničí, biopotravin, lokálních produktů, nadbytečných obalů a dalších. Dozvíme se, co je uhlíková stopa potravin a pyramida odpovědného nakupování.

Pozor, organizace tohoto programu je velmi specifická. Program je vhodný pro školy, které mají v docházkové vzdálenosti větší obchodní řetězec typu Billa, Albert, Tesco, Kaufland, Penny. První část programu se odehrává zde, poté se přesuneme do školy, kde vyhodnotíme náš průzkum.

kontakty: krupa@chaloupky.cz / 734 416 343; velkemezirici@chaloupky.cz / 566 522 831


Zelená oáza

6. – 9. roč. ZŠ, březen – červen, 180 minut
Program probíhá na našich pracovištích v Horní Krupé, v Balinách a ve Velkém Meziříčí

Zahrada jako malé řešení velkých problémů. Zahrady přispívají ke zvyšování biodiverzity, podporují šetrné hospodaření se srážkovou vodou a vytvářejí vhodné prostředí pro volně žijící živočichy. Stávají se biocentry, která pozitivně ovlivňují klima, regulují vlhkost vzduchu a zachycují prachové částice. Přijďte s námi objevovat kouzla přírodní zahrady. Program se koná za každého počasí. Nutné oblečení a obutí do terénu.

kontakty: krupa@chaloupky.cz / 734 416 343; velkemezirici@chaloupky.cz, baliny@chaloupky.cz / 566 522 831


Zelená planeta Země

6. – 9. roč. ZŠ, celoročně, 120 minut
Program probíhá na našich pracovištích v Horní Krupé a ve Velkém Meziříčí

Představíme si rostliny jako zelené továrny a zopakujeme si fotosyntézu. Žáci si sami vyzkouší, jak funguje skleníkový efekt. Dozví se, jak člověk zasahuje do tohoto koloběhu a jaký to má dopad na klima na Zemi.

kontakty: krupa@chaloupky.cz / 734 416 343; velkemezirici@chaloupky.cz /566 522 831 


 

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.