Dům přírody vám otevře oči i uši

Úterý 1. června 2021 od 08:00

Po takřka roční odluce se otevřela muzea a s nimi i Dům přírody Žďárských vrchů. Po pozvolném rozjezdu, který začal 15. května skočil rovnou do letního provozu. Otevřen je nyní od úterý do neděle, od 10.00 do 15.00 a v sobotu dokonce o hodinku déle.

Domy přírody zřizuje Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Správu toho ve Žďárských vrších si nasmlouvala s ekocentrem Chaloupky. Díky tomu si zde školy a další organizace mohou objednat nejrůznější výukové programy o přírodě. Rozsáhlé lesní porosty, skály, louky a potoky jsou k tomu ideálním prostředím.

Dům přírody je tu však především pro zvídavé turisty a milovníky přírody, kterým nestačí jen polykání kilometrů a zdravý vzduch v plících. Je tu pro ty, kteří se zajímají o kraj. Nikoli jen krajinu jako takovou. Dům přírody je koncipován tak, že vás Žďárskými vrchy provede od pradávných dob, kdy v pomezním hvozdu vládl medvěd, vlk, zubr a rys, až po současnost. Cesta to byla napínavá a vy se máte možnost po ní vydat.

Interaktivní expozice 21. století je skryta v historickém statku z druhé poloviny století devatenáctého v malé vesničce Krátká, která sama o sobě stojí za zhlédnutí. Jedná se totiž o vesnickou památkovou rezervaci. Výtvarné pojetí expozic bylo svěřeno akademické malířce Ireně Wagnerové. Čtyři místnosti statku, čtyři historická období. Jejich prozkoumání vám umožní poznat, jak se zdejší kraj proměňoval z divočiny až po kulturní krajinu dneška. Podle toho jsou také místnosti pojmenovány: Divočina, Zápas (člověka s přírodou), Smíření a Proměny krajiny.

Jak již bylo řečeno, jedná se o interaktivní zařízení, kde je možné, ba přímo žádoucí, aby návštěvník hmatal a objevoval. Charakter starého statku si uchovává například uložením některých exponátů do šuplíků dřevěných komod, které je potřeba vysunout a třeba si potěžkat a zblízka prohlédnout staré litinové kříže, pilníky, šindele, tradičně pěstované plodiny, ručně těženou rašelinnou cihlu…

Ve čtvrté místnosti dostanete 3D brýle a se zatajeným dechem budete sledovat proměnu krajiny z neprostupné divočiny po současnou kulturní, přátelskou krajinu.

Návštěvou domu přírody se před vámi Žďárské vrchy otevřou tak, jak jste je možná ještě nikdy nevnímali. Malebná krajina začne promlouvat jazykem, kterému jste dosud možná úplně nerozuměli, nebo ho vůbec nevnímali.

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.