Ani sníh, ani mráz, ani koronavirus Zlatý list nezhatil

Zoo Jihlava Čtvrtek 1. října 2020 od 08:00 - 14:00

Jihlava (hu) – Náhradní termín Krajského kola Zlatého listu mělo namále, ale nakonec vše dobře dopadlo a proběhlo. A to díky nadšení a přiznejme si to, i určité odvaze jak pořadatelů, tak účastníků. Lektoři a učitelé jsou prostě odolný druh. Oblíbeným místem pro Zlatý list se stal areál jihlavské zoologické zahrady a tak se znovu soutěžilo pod bedlivým dohledem žiraf.

Do Zoo se ve čtvrtek ráno 1. října sjelo celkem 94 účastníků z jedenácti subjektů. Ti vytvořili 16 šestičlenných družstev, kdy každá z nich tvořila dvě hlídky po třech dětech. Mladší kategorie je tvořena dětmi ze 3. až 6. tříd, starší pak 7. až 9. Zajímavé je, že hravé názvy si dávali ti starší, zatímco ti mladší to brali velmi vážně:

Mladší kategorie:

  1. Místo: družstvo Sciurus z gymnázia Pelhřimov, pod vedením Ivety Doskočilové
  2. Místo: přírodovědný kroužek ZŠ Kněžice pod vedením Jany Zeťkové
  3. Místo: družstvo Orlové pod vedením Moniky Kamenské

Starší kategorie

  1. Místo: družstvo Otokárci ze ZŠ Otokara Březiny Jihlava pod vedením Jany Waldhauserové
  2. Místo: družstvo Lodičky ze soukromého gymnázia Ad Fontes Jihlava pod vedením Martiny Markové
  3. Místo družstvo Kačenky ze soukromého gymnázia Ad Fontes Jihlava pod vedením Martiny Markové

Zlatý list je krásný v tom, že by neměly přijíždět děti, které nahodile vybrala paní učitelka den před závodem, ale týmy by měly celoročně spolupracovat a dělat něco pro přírodu. Hodnocení tohoto snažení je jedním z důležitých ukazatelů závodu. Kromě toho museli mladší i starší přírodovědci projít svou stezku s 9 stanovišti. Kromě přírodovědných témat (např.  ornitologie, entomologie, dendrologie, exotická zvířata, botanika…) zde narazily děti i na problémy současnosti, jako je třeba spotřebitelství .

Stanoviště připravili a dětem se věnovali pracovníci KÚ Jihlava z odboru životního prostředí, z městského odboru životního prostředí, pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny a Správy CHKO Žďárské Vrchy, pracovníci Zoo a také lidé z ekocentra Chaloupky. A samozřejmě Kraj Vysočina celou akci náležitě podpořil. Kdo jiný by si podporu dospěláků i úřadu zasloužil, než šikovné děti se zájmem o svět kolem sebe

Za všechna slova díků, si dovolujeme otisknout mail jedné paní učitelky:
Prosím Tě, Sáro! Jakýpak, že nám děkujete, to já vám přece děkuji, že jste udělali pěkný a profesionální den pro děti.
Zájem dětí zúčastnit se Zlatého listu byl tak velký, že jsme museli v naší škole losovat, které děti mohou jít. Některé děti už Zlatý list znaly z minulých ročníků a ostatní si rychle mezi sebou řekly, jak je Zlatý list perfektní. Děti mi, jako učitelce, říkají, že jsou hodně fajn dvě věci, jednak, že jde o soutěž skupin, místo jednotlivců, a pak také, že se na soutěž nemusí dřít teorii do paměti, ale že mohou použít své praktické znalosti z přírody a ze života. Při doprovodu dětí na soutěž vidím na dětech, jak si užívají samostatného pohybu, což mohou kvůli vhodně zvolenému prostředí bezpečné a zábavné jihlavské Zoo. Kromě toho vysoce hodnotím vlídnost a přírodovědnou profesionalitu lektorů na jednotlivých stanovištích, která děti na Zlatém listu procházejí.                Linda Taláčková           

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.