Za ptačím zpěvem třebíčskými parky

Nádvoří zámku Čtvrtek 11. dubna 2019 od 08:00

Ranního chladu se nezaleklo osm zvídavců

Prvním tematickým čtvrtkem, které připravuje ekocentrum Chaloupky Třebíč, byla výprava za zpěvem ptactva. A protože ptáci zpívají převážně brzy ráno a lepší je vyrazit přímo za opeřenci, byl tento čtvrtek naprosto odlišný od těch, které nás teprve čekají. Neodehrával se na Zahradě u řeky na Brněnské ulici, ale sraz byl na nádvoří třebíčského zámku. Na návštěvníky čekal odborník na slovo vzatý, ornitolog Václav Křivan - šéf ČSOP Kněžice.

Vycházka třebíčskými parky samozřejmě nebyla čistě ornitologická. Jelikož však na jaře je v přírodě nejvýraznější ptačí zpět, převládala během vycházky právě ona. Na závěr jsme napočítali 23 druhů ptáků, které jsme viděli a slyšeli. Po celou dobu nás zpěvem provázel budníček menší. O co menší je jeho váha asi 5 g o to větší hlas. Slyšeli jsme bublat dnes již ve městech hojného holuba hřivnáče, nešlo přeslechnout ani dva páry poštolek. Po stromech šplhal přeborník brhlík, po zemi poskakovali kosi a drozdi. Ze zámeckého parku jsme sešli dolů k řece, kde jsme na břehu viděli dva druhy konipasů. Nezapomněli jsme však ani květenu. Sedmikrásky sice zůstaly zavité, ale všude plno fialek – violek, odkvétající dymnivky, nakvétající tulipány ještě z dob historického zámeckého parku, ochutnali jsme už i letošní česnáček lékařský.

Na konci vycházky se s námi náš průvodce Václav Křivan rozloučil slovy: „Jedu zachraňovat netopýry. U nemocnice kácí stromy a v jednom z nich nějaké našli, jak zazimují.“

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.