Využití přírody pro aktivizaci klientů sociálních služeb

Přihláška Baliny u Velkého Meziříčí Pondělí 23. října 2023 od 09:00 - Úterý 24. října 12:00

Základní kurz, který je určen pro pracovníky v sociálních službách a další zájemce.

Akreditace MPSV A2021/0525-SP/PC/VP.

Obsah kurzu:

  1. Možnosti využití zahrady a přírody obecně k aktivizaci osob ze znevýhodněných skupin.
  2. Seznámení s principy Green Care, její koncepcí, definicí, stručnou historií a různými způsoby pojetí.
  3. Využití metod Green Care v sociálních službách, vhodné cílové skupiny, omezení a limity metody.
  4. Využití venkovních prostor pro poskytování sociálních služeb.

Součástí kurzu je i praktická výuka a demonstrace aktivizačních programů včetně exkurze do zahradně-terapeutického areálu.


Lektoři:

Mgr. Jana Audy

Bc. Martina Kalendová

Mgr. Alena Tomandlová Ruxová


Cena:

2.800 Kč


Nabízíme zajištění oběda v ceně 130 Kč a možnost přespání ve vlastních spacácích na rozkládacích matracích přímo v ekocentru 80 Kč/noc.
Dále lze využít nabídky ubytovacích služeb v nedalekém Velkém Meziříčí.

Pro zájemce možnost zúčastnit se ve dnech 24.–25. 10. navazujícího kurzu zaměřeného na cílovou skupinu senioři nebo lidé s vývojovým postižením.

Letáček s veškerými informacemi si můžete stáhnout ZDE

Cena kurzu: 2.800 Kč

Nabízíme zajištění oběda v ceně 180 Kč

Nabízíme vám nocleh ve vlastních spacácích na rozkládacích matracích přímo v ekocentru za 100 Kč/noc.

Nebo lze využít nabídky ubytovacích služeb v nedalekém Velkém Meziříčí.

Svoji volbu prosím napište do poznámky.

Povinná pole
Účastník
uveďte vždy ulici a číslo popisné
Zpravodaj
Stravování
Fakturace
Storno poplatky
50% při odhlášení 30 kalendářních dnů před začátkem akce
100% při odhlášení 10 a méně kalendářních dnů před začátkem akce.
GDPR
Uděluji souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů.
Osobní údaje mého dítěte:
  • informace o zdravotní pojišťovně, a to pro účely evidence tohoto údaje pro případ úrazu a potřeby ošetření dítěte. Tento osobní údaj se zpracovává po dobu trvání akce a po dobu běhu archivačních a skartačních lhůt;
  • Souhlasím s pořizováním a použitím fotografií a obrazových záznamů mých dětí za účelem propagační činnosti a prezentace na veřejnosti, v tisku, na webových stránkách a na jednotlivých pracovištích školského zařízení po celou dobu existence školského zařízení.

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.