Metafory v zahradě

Čtvrtek 21. září 2023 od 10:50 - 11:30

Příspěvek představí možnosti využití metafor aplikovaných na vybrané fenomény zejména v zahradě i obecně v přírodě. Metafory budou představeny jako prostředky sloužící k léčebnému procesu, k práci s emocemi a k sebepoznávání v rámci zahradní terapie. Metafory jsou inspirovány zkušenostmi z arteterapie prováděné v přírodě. Workshop pak nabídne praktickou ukázku využití metafor v zahradě.

Mariana Štefančíková zabývá se arteterapií od roku 1989. Absolvovala dva obory na Střední uměleckoprůmyslové škole, jednooborovou psychologii na UK, má atestaci v klinické psychologii a funkční specializaci v psychoterapii. Absolvovala systematický výcvik v arteterapii (arte SUR) vedený ČAA a systematický výcvik v KBT, oba akreditované ČPsS ČLS JEP. Je autorkou dvou dizertačních prací zaměřených na arteterapii a artefiletiku v následné psychiatrické praxi. Pracovala s dětmi (zejména s kombinovaným postižením), mladými lidmi (zejména studenti LF UK, VŠ poradna a přednášková činnost), dospělými (zejména v oblasti následné psychiatrické péče) i starými lidmi (geriatrie v psychiatrické léčebně). Aktuálně pracuje v klinické praxi se zaměřením na psychosomatické potíže a provádí vzdělávání v arteterapii a artefiletice.

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.