Kouzelné údolí

Přihláška Chaloupky Baliny Pondělí 12. července 2021 od 09:00 - Pátek 16. července 15:00

Letní kemp pro zvídavé děti

Pojďme společně prozkoumat Balinské údolí. Každý den strávíme na jiném místě a možná zde kromě spousty živáčků, objevíme i tajuplné bytosti.

Podrobnější informace: Michaela Báňová, tel.: 777 486 955, 564 034 536


Realizace Letních kempů byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.


Letáček si můžete stáhnout ZDE

Zde prosím vyplňte přihlášku:

Povinná pole
Přihlašuji svého syna (dceru)
Rodič dítěte
uveďte vždy ulici a číslo popisné
Zpravodaj
Fakturace
Storno poplatky
50% při odhlášení 30 kalendářních dnů před začátkem akce
100% při odhlášení 10 a méně kalendářních dnů před začátkem akce.
GDPR
Uděluji souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů.
Osobní údaje mého dítěte:
  • informace o zdravotní pojišťovně, a to pro účely evidence tohoto údaje pro případ úrazu a potřeby ošetření dítěte. Tento osobní údaj se zpracovává po dobu trvání akce a po dobu běhu archivačních a skartačních lhůt;
  • Souhlasím s pořizováním a použitím fotografií a obrazových záznamů mých dětí za účelem propagační činnosti a prezentace na veřejnosti, v tisku, na webových stránkách a na jednotlivých pracovištích školského zařízení po celou dobu existence školského zařízení.

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.