Jak na výukové programy

Přihláška Havlíčkův Brod Pondělí 23. září 2019 od 10:00 - 15:00

Programy environmentální výchovy z pohledu teorie a výzkumu

Seminář doc. Jana Činčery, Ph.D. z fakulty sociálních věd Masarykovy univerzity, je zaměřen na otázky kvality a účinnosti programů environmentální výchovy.

V první části budeme diskutovat možnosti krátkých vzdělávacích programů. Vyjdeme z rozboru programů realizovaných SEV Chaloupky.
Ve druhé části se zaměříme na otázky kvality pobytových programů. Seminář je určen pro pracovníky ekocenter, zoologických zahrad a organizací, které pracují s dětmi v oblasti životního prostředí.

Informace: Martin Kříž, martin.kriz@chaloupky.cz, tel: 775 740 221

Cena: 500,- Kč (přijde faktura)

Přihláška na seminář

Povinná pole
Účastník
uveďte vždy ulici a číslo popisné
Zpravodaj
Stravování
Fakturace
Storno poplatky
50% při odhlášení 30 kalendářních dnů před začátkem akce
100% při odhlášení 10 a méně kalendářních dnů před začátkem akce.
GDPR
Uděluji souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů.
Osobní údaje mého dítěte:
  • informace o zdravotní pojišťovně, a to pro účely evidence tohoto údaje pro případ úrazu a potřeby ošetření dítěte. Tento osobní údaj se zpracovává po dobu trvání akce a po dobu běhu archivačních a skartačních lhůt;
  • Souhlasím s pořizováním a použitím fotografií a obrazových záznamů mých dětí za účelem propagační činnosti a prezentace na veřejnosti, v tisku, na webových stránkách a na jednotlivých pracovištích školského zařízení po celou dobu existence školského zařízení.
1.7. - 31.8. Dům přírody Žďárských vrchů

Léto s vlkem ve Žďárských vrších

14.7. - 19.7. Chaloupky Kněžice

Kovářský tábor

15.7. - 19.7. LMŠ Třebíč

Po stopách Mayů (příměstský tábor)

15.7. - 19.7. Krupská škola

Hrátky u Javoru, Horní Krupá

28.7. - 17.8. Chlum u Třeboně

Husité (třítýdenní tábor)

Celý kalendář

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.