Hurá z lavic 2023

Přihláška Kněžice Středa 23. srpna 2023 od 12:00 - Pátek 25. srpna 13:00

Letošní Hurá z lavic má podtitul Klima VENKU a můžete se těšit na ukázky mezipředmětových klimatických lekcí. Pro učitele žáků od 5. třídy ZŠ po SŠ.

Akce je akreditována MŠMT v rámci DVPP: č.j. MSMT-6754/2022-3-260 ze dne 18.3.2022.

Program:

23. 8. středa od 13:00
Jak funguje planeta: výukový program pro střední školy. Očekávejte hodinu dějepisu (historie klimatu a lidské civilizace), hodinu zeměpisu (jak funguje planeta, kde se ohřívá, kde prší a proč), hodinu fyziky a chemie, kde budeme probírat elektromagnetické záření a změny v atmosféře, radiační bilanci nebo uhlíkový cyklus) a na závěr hodinu občanské výuky (něco o našem budoucím životě, našich předsevzetích i celospolečenských změnách). 
lektoři: Roman Andres a Martin Kříž

24. 8. čtvrtek:
Klima VENKU (jak funguje strom - listová plocha a transpirace), počasí a podnebí a fenologie, badatelsky orientovaná výroba biouhlu, adaptace krajiny na změnu klimatu
lektoři: Tomáš Krásenský a Martin Kříž

25. 8. pátek (ukončení ve 13:00)
Klimatická změna a Fairtrade - představení problematiky klimatické změny ve světě a toho, jak certifikace Fairtrade klima řeší. Představení programu, se kterým do vaší školy společnost Fairtrade Česká a Slovenská republika přijede. Více zdelektor: Stanislav Komínek

Cena:

ve stanu nebo v chatce (vlastní spacák): 2500,- Kč
na ložnicích (vlastní spacák): 2700,- Kč
pokoj s WC (v našem povlečení): 3000,- Kč

Kontakt:

Program: Martin Kříž (martin.kriz@chaloupky.cz, 775 740 221)

Ubytování a strava: Olga Žáková (knezice@chaloupky.cz, 568 870 434)

 

Klimatické vzdělávání podporuje:

Zde se prosím přihlaste:

Povinná pole
Účastník
uveďte vždy ulici a číslo popisné
Zpravodaj
Ubytování
Stravování
Fakturace
Storno poplatky
50% při odhlášení 30 kalendářních dnů před začátkem akce
100% při odhlášení 10 a méně kalendářních dnů před začátkem akce.
GDPR
Uděluji souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů.
Osobní údaje mého dítěte:
  • informace o zdravotní pojišťovně, a to pro účely evidence tohoto údaje pro případ úrazu a potřeby ošetření dítěte. Tento osobní údaj se zpracovává po dobu trvání akce a po dobu běhu archivačních a skartačních lhůt;
  • Souhlasím s pořizováním a použitím fotografií a obrazových záznamů mých dětí za účelem propagační činnosti a prezentace na veřejnosti, v tisku, na webových stránkách a na jednotlivých pracovištích školského zařízení po celou dobu existence školského zařízení.

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.