Velké Meziříčí – nabídka programů na školní rok 2023/24

Ve Velkém Meziříčí jsou programy realizovány v prvorepublikové vile na okraji historického centra s využitím přilehlé přírodní zahrady. Jedná se o jednodenní výukové programy. Programy navazují na RVP a jsou zaměřeny na změny v přírodě v průběhu roku, živou a neživou přírodu, ekosystémy, domácí ekologii, historii a lidové tradice.

Adresa: Ostrůvek 288/2, 594 01 Velké Meziříčí

Objednávání programů pouze na pevné lince: 566 522 831

Objednaný program je nutné potvrdit 14 dní před zamluveným termínem, buď telefonicky: 566 522 831  nebo e-mail: velkemezirici@chaloupky.cz

Programy můžete objednávat od 28. srpna 2023.

Obsah programu lze přizpůsobit i dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, je však nutné se domluvit předem. Objednaný program

Potvrďte 14 dní před stanoveným termínem. Nezapomeňte si přezůvky!

 

Ceny na školní rok 2023 /2024
Cena na 1 účastníka:                                                  180 minut         90-120 minut

* Programy pro školy se sídlem v Kraji Vysočina:   180 Kč              145 Kč
(garantovaná cena do konce roku 2023, poté cena dle podpory Kraje Vysočina)
Minimální počet 15 dětí na program:                        2.700 Kč         2.175 Kč

* Programy o klimatu pro 2. st. ZŠ a SŠ:                  150 Kč              120 Kč
(stávající cena celý školní rok díky podpoře Státního fondu životního prostředí)
Minimální počet 15 dětí na program:                        2.250 Kč         1.800 Kč

* Programy pro školy MIMO Kraj Vysočina:             330 Kč            260 Kč
(nákladová cena programů bez dotací).
Minimální počet 15 dětí na program:                       4.950 Kč          3.900 Kč

MŠ–programy jsou pro děti od 4 let.


Jeřabinka Klementýnka

MŠ + 1. třída

Program s podzimní tématikou, ve kterém se děti dozví, proč stromy na podzim mění svoji barvu, naučí se odlišit plody od ostatních částí rostlinného těla a připomenou si zpracování jedlých plodů. Vytvoří si podzimní dekoraci.

Délka programu: 120 minut
Termín: září - listopad


Mravenci

Jsou všude kolem nás, pojďme tedy zjistit, jak to chodí v mraveništi. Děti si zahrají na mravence, dozví se zajímavosti ze života sociálního hmyzu, poznají stavbu těla mravence, jeho schopnosti, vzájemnou spolupráci a čím se živí.

Délka programu: 120 minut
Termín: září – říjen


Půjdem spolu do Betléma

MŠ + 1. ročník

Děti se seznámí s Betlémským příběhem v roli koledníčků (darovníčků). Sami se stanou součástí příběhu, zopakují si barvy a různé profese.

Délka programu: 90 minut
Termín: prosinec


Podzim v zahradě

1.–5. ročník

Pojďte si užít krásu podzimu. Příroda mění barevné odstíny, dozrávají plody i semínka rostlin, které prozkoumáme. Zahrajeme si hru se stromy a zvířaty. A protože je podzim, nevynecháme ani ohýnek a něco si na něm opečeme.

Délka programu: 120 minut
Termín: září - listopad


Než si ukrojíme krajíc chleba

2.–5. ročník
Jak dlouhá je cesta, než se dostane chleba na náš stůl? Zopakujeme si základní druhy obilovin, popovídáme si o polních pracích. Žáci si zkusí mlácení cepy, umelou mouku a upečou si chlebový bochánek.

Délka programu: 120 minut
Termín: říjen–listopad


Adventní čas

2.–5. ročník
Program nás provede adventní dobou, v které naši předci dodržovali četné lidové zvyky a obřady. K tomuto období se vztahuje řada tajemných bytostí, na které si děti zahrají. Během programu si vyrobí adventní kalendář do třídy.

Délka programu: 120 minut
Termín: týden před začátkem adventu - 27. 11.


Zelená planeta Země

6. – 7. ročník

(program o změně klimatu – zvýhodněná cena 150 Kč/žáka)

Představíme si rostliny jako zelené továrny a připomeneme si fotosyntézu. Žáci si sami vyzkouší, jak funguje skleníkový efekt. Dozví se, jak člověk zasahuje do tohoto koloběhu a jaký to má dopad.

Délka programu: 120 minut
Termín: celoročně


Zelená oáza

6. – 9. ročník

(program o změně klimatu – zvýhodněná cena 150 Kč/žáka)

Zahrada jako malé řešení velkých problémů. Zahrady přispívají ke zvyšování biodiverzity, podporují šetrné hospodaření se srážkovou vodou a vytvářejí vhodné prostředí pro volně žijící živočichy. Stávají se biocentry, která pozitivně ovlivňují klima, regulují vlhkost vzduchu a zachycují prachové částice. Přijďte s námi objevovat kouzla přírodní zahrady. Program se koná za každého počasí. Nutné oblečení a obutí do terénu.

Délka programu: 180 minut
Termín: březen – červen


Klima v krajině 

6. – 9. roč. ZŠ, 1. roč. SŠ

(program o změně klimatu – zvýhodněná cena 150 Kč/žáka)

Prostřednictvím příběhů a fiktivního konfliktu jednotlivých aktérů (uživatelů krajiny) se dostaneme k problematice využití krajiny. Metodou kritického myšlení se dotkneme tématu adaptace krajiny na klimatickou změnu a v této fiktivní krajině jistě najdete obrazy skutečných problémů z vašeho okolí. 

Délka programu: 180 minut
Termín: březen-listopad


Neskočíme na špek

7.–9. roč. ZŠ, SŠ

(program o změně klimatu – zvýhodněná cena 150 Kč/žáka)

Zkoušeli jste někdy nakupovat zeleně, protože nakupovat už je nuda? Co prospívá nám i místu, kde žijeme? Jak snížit naši uhlíkovou stopu? Na tyto a další otázky si žáci budou umět odpovědět . V programu si také všimneme, že zásluhou supermarketů nám z talíře zmizela čtyři roční období a krása sezónnosti potravin.

Délka programu: 180 minut
Termín: říjen - duben


Jak se žije v Podnebíně

7. – 9. tř. ZŠ, SŠ

(program o změně klimatu – zvýhodněná cena 150 Kč/žáka)

Simulační hra z dílny ekocentra Sever, vystavěná na principu rolové hry. Zástupci obcí (členové jednotlivých týmů) jednají o možnostech přípravy obce na dopady klimatické změny (tzv. adaptačních opatřeních). Zastupitelstvo má k dispozici šestnáct možných opatření, z nichž některá jsou účinná více, jiná méně. Zda zvolili lepší či horší opatření ukáže klimatická situace, která nastává náhodně na konci každého kola hry. Po sehrávce je s žáky reflektována optimální klima - adaptační strategie. 

Délka programu: 150-180 minut
Termín: celoročně


Paseka

6. – 9. tř. ZŠ, SŠ 

(program o změně klimatu – zvýhodněná cena 150 Kč/žáka)

Zahrajeme si simulační hru Paseka z dílny Chaloupek. V úvodu programu se zamyslíme jakou roli mají lesy v době klimatické změny, jak přispívají k pohlcování uhlíku z atmosféry. A také jak klimatická změna ovlivňuje les. V naší  hře se pokusíme z vyprahlé paseky s řadou pařezů znovu vytvořit les.  Využijme pomocníky, semínka nesená větrem i ta co dlouho spí v podzemí a společně vypěstujeme les! V závěru si ukážeme opatření, která přispívají k adaptaci na změnu klimatu, a která ukládají tuny uhlíku do zdravějších ekosystémů.

Délka programu: 150-180 minut
Termín: březen - červen

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.