Příměstský tábor Dobrodružství Ferdy Mravence

Přihláška Lesní mateřská škola Chaloupky v Třebíči Pondělí 18. července od 07:00 - Pátek 22. července 16:00

Děti se seznámí s Ferdou mravencem a jeho kamarády

Při objevování přírody zažijí nejedno dobrodružství a získají mnoho nových zkušeností.

Kde? Lesní mateřská škola Chaloupky v Třebíči
Pro koho? Pro děti ve věku od 4 do 7 let
Kdy? Každý den od 7 do 16 hodin
S kým? Martina Janečková (martina.janeckova@chaloupky.cz)
Za kolik? 1.900,- Kč

Děti čeká vyrábění, zpívání a objevování okolí a poznávání světu hmyzu. Mohou si vyzkoušet jaké to je, navštěvovat lesní školku a být venku za každého počasí. Na děti čeká velká zahrada, venkovní umývárna, suché záchody, zázemí pro úkryt před deštěm a různorodé přírodní prostředí, které nám poskytuje Libušino údolí. Tábor je veden zkušeným pedagogem, který pracuje s dětmi předškolního věku celoročně.

Více konkrétních informací vám bude poskytnuto týden před termínem příměstského tábora.

 

Zde prosím přihlaste svoje děti:

Povinná pole
Přihlašuji svého syna (dceru)
Rodič dítěte
uveďte vždy ulici a číslo popisné
Zpravodaj
Fakturace
Storno poplatky
50% při odhlášení 30 kalendářních dnů před začátkem akce
100% při odhlášení 10 a méně kalendářních dnů před začátkem akce.
GDPR
Uděluji souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů.
Osobní údaje mého dítěte:
  • informace o zdravotní pojišťovně, a to pro účely evidence tohoto údaje pro případ úrazu a potřeby ošetření dítěte. Tento osobní údaj se zpracovává po dobu trvání akce a po dobu běhu archivačních a skartačních lhůt;
  • Souhlasím s pořizováním a použitím fotografií a obrazových záznamů mých dětí za účelem propagační činnosti a prezentace na veřejnosti, v tisku, na webových stránkách a na jednotlivých pracovištích školského zařízení po celou dobu existence školského zařízení.

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.