Pobytový tábor „Pohádky z mechu a kapradí“

Přihláška Baliny u Velkého Meziříčí Pondělí 11. července od 09:30 - Čtvrtek 14. července 13:00

Tábor ve stanech s podsadou pro děti od 3 do 7 let a jejich rodiče či prarodiče

Jeden dlouhý, druhý krátký, pojďme s nimi do pohádky…

Přijďte s námi prožít příběhy dvou lesních skřítků z pařezové chaloupky a jejich přátel. Společně s Křemílkem a Vochomůrkou budeme prožívat dobrodružství, tvořit a hrát si.

 Cena: 4.200 Kč – jeden dospělý + 1 dítě, každé další dítě 1.900 Kč,

děti do 2 let zdarma.

Bližší informace: Dana Fňukalová, 566 522 831, 731 440 924

Přihlášky do: 31. 5. 2022

Letáček si můžete stáhnout ZDE

Přihlašování je možné pouze na celý pobyt.

Povinná pole
Účastník
uveďte vždy ulici a číslo popisné
Další rodinní příslušníci
Zpravodaj
Fakturace
Storno poplatky
50% při odhlášení 30 kalendářních dnů před začátkem akce
100% při odhlášení 10 a méně kalendářních dnů před začátkem akce.
GDPR
Uděluji souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů.
Osobní údaje mého dítěte:
  • informace o zdravotní pojišťovně, a to pro účely evidence tohoto údaje pro případ úrazu a potřeby ošetření dítěte. Tento osobní údaj se zpracovává po dobu trvání akce a po dobu běhu archivačních a skartačních lhůt;
  • Souhlasím s pořizováním a použitím fotografií a obrazových záznamů mých dětí za účelem propagační činnosti a prezentace na veřejnosti, v tisku, na webových stránkách a na jednotlivých pracovištích školského zařízení po celou dobu existence školského zařízení.

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.