Environmentální témata CHKO Žďárské vrchy

Přihláška Dům přírody Žďárských vrchů Středa 22. března 2023 od 09:00 - 16:00

Seminář pro pedagogy a lektory EVVO

Dopolední programpřednášky AOPK- návrat šelem, zemědělská krajina, kůrovec CHKO Žďárské vrchy

Odpolední programChaloupky o.p.s - metodické přednášky

Plakátek zde

Povinná pole
Účastník
uveďte vždy ulici a číslo popisné
Zpravodaj
Stravování
GDPR
Uděluji souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů.
Osobní údaje mého dítěte:
  • informace o zdravotní pojišťovně, a to pro účely evidence tohoto údaje pro případ úrazu a potřeby ošetření dítěte. Tento osobní údaj se zpracovává po dobu trvání akce a po dobu běhu archivačních a skartačních lhůt;
  • Souhlasím s pořizováním a použitím fotografií a obrazových záznamů mých dětí za účelem propagační činnosti a prezentace na veřejnosti, v tisku, na webových stránkách a na jednotlivých pracovištích školského zařízení po celou dobu existence školského zařízení.

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.