Celé Žďárské vrchy se vydaly do jednoho statku

Pátek 5. června 2020

Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy je oblíbený cíl turistů z celé republiky. A díky ztíženému cestování do zahraničí, které nás čeká v rámci vládních vyhlášení, tento zájem možná ještě vzroste. Není divu. Půvabně zvlněná krajina pokrytá dosud hustým lesním porostem je v kůrovcem a suchem pustošené krajině pohlazením pro oči i duši.

Jako na zavolanou tedy přichází otevření Domu přírody Žďárských vrchů. To proběhne již za pár dní. Přesněji ve čtvrtek 25. června, kdy bude slavnostní otevření pro organizace a firmy, které se na zbudování tohoto návštěvnického střediska podílely. Veřejnosti pak otevře návštěvnické centrum svá vrata od 1. července. Koštětem však zvídavce nevyženou ani před začátkem prázdnin. Musí však počítat s tím, že některé expozice nemusejí být kompletní.

Dům přírody nalezl své sídlo v obci Krátká v historickém statku č. p. 2, z druhé poloviny 19. století. Název obce nemůže být výstižnější a možná i díky své velikosti si svůj původní ráz zachovala natolik, že byla vyhlášena vesnickou památkovou rezervací. Malebnost lidových staveb je umocněna jejich vhodným začleněním do krajiny. 

Vybudování Domu přírody Žďárských vrchů právě v tomto objektu bylo plánováno snad deset let, ale do zevrubné rekonstrukce se stavební firmy pustily před dvěma lety, tedy v roce 2018. Rekonstrukce asi není to správné slovo. Původní hospodářství si zachovalo vnější vzhled a ráz, ale uvnitř je moderní expozice 21. století. I zde se však dokonale podařilo zachovat vesnický a přírodní styl charakteristický pro Žďárské vrchy. Jinak by to totiž nemělo smysl. Cílem domů přírody je představit návštěvníkům danou oblast po všech stránkách. Měli by ji pokud možno vnímat všemi smysly, všemi póry. Poslání tohoto zařízení je však možná trošinku jiný, než jinde. Stavbu zajistila AOPK a Správa CHKO, ale provozovateli budou Chaloupky a ČSOP Kněžice. Co to znamená?

Ekocentrum Chaloupky na Krátké je jedním se sedmi ekocenter Chaloupky o.p.s., které působí v celém Kraji Vysočina.  Již 10 let zde nabízí své výukové programy pro školy z blízkého i vzdálenějšího okolí. Starým statkem za tu dobu prošly tisíce dětí, které zde získávají nové informace a poznání o přírodě  a krajině a tím si vytvářejí hlubší pohled na svět kolem sebe. Vybudováním a otevřením Domu přírody Žďárské vrch nic z toho nezmizí. Naopak. Výukové programy budou Chaloupky nabízet dál, akorát v novém, modernějším a 21. století odpovídajícím prostředí. Základem programů však stále zůstanou badatelské batůžky, dalekohledy, GPS navigační přístroje, buzoly, mapy, lupy i klíče k určování přírodnin.

A protože láska (přírodu nevyjímaje) prochází žaludkem, je součástí návštěvnického centra nedaleká Hodůňka, čili hospůdka, čili místo, kde se hoduje. Ale protože sám název je zdrobnělina i občerstvení zde nabízené bude spíše drobného charakteru. Svatbu si zde rozhodně neplánujte. Najdete ji v bývalé rychtě č. p. 12.

Až si tedy budete plánovat prázdninové výlety, na Krátkou ve Žďárských vrších rozhodně nezapomeňte. Ale pozor! Dům přírody Žďárských vrchů podporuje šetrnou turistiku. Přijďte pěšky nebo přijeďte na kole či koloběžce.  Pohodlně a bezpečně zaparkujete na Třech studních či v Novém Městě na Moravě.  Auta v uličkách Krátké vzbudí nevoli u tamních domorodců. Lid Žďárských vrchů je mírumilovný a pohostinný, ale své přírody si váží a dokáže si ji bránit. Vždyť proto je tam tak krásně. Tak to nepokazme. Jan Uher

 Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši 33,6 mil. Kč. Rekonstrukci provedla firma STAREDO z NMNM, Expozice připravuje firma NWT Hulín. Každý první čtvrtek v měsíci probíhá v Krátké kontrolní den, kterého se jako budoucí provozovatelé účastníme. 

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.