Badatelský víkend o vodě

Kapacita naplněna

Dále se NEPŘIHLAŠUJTE. Děkujeme.

Přihláška Chaloupky Kněžice Pátek 22. března od 14:00 - Neděle 24. března 14:00

Těšte se na další tematický březnový badatelský víkend pro učitele a žáky. Tentokrát na téma voda v krajině.

Těšte se na badatelskou sobotu a neděli,

Loni jsme se věnovali vzduchu ve všech jeho podobách, vyráběli jsme padáky, horkovzdušné balóny, xylofony a taky bumerangy. Byl to víkend o ovzduší, větru a vším, co s tím souvisí. A letos je na řadě další živel - voda. Budeme měřit průtoky i srážky, hloubku, teplotu i rozpuštěný kyslík, sledovat vodivost, průhlednost nebo i chuť. Budeme mapovat tůně a potoky a hledat vodu i tam, kde zdánlivě není.

I tentokrát vás provedeme celým badatelským cyklem, ukážeme vám, jak se s badatelstvím perou školy na Vysočině a jak to děti baví. Projdeme si problematiku terénní výuky, vyrobíme si jednoduché pomůcky a ukážeme si, jak své výzkumy prezentovat.

Zaměřeno pro učitele základních a středních škol, pro lektory ekologické výchovy a vedoucí badatelských klubů SVČ i pro volnočasové neziskové organizace. A jejich děti.

Akreditováno jako DVPP - vhodné do šablon  (16 hodin).

PROGRAM:

Pátek

14:00 - 15:00 Příjezd a ubytování

15:00 svačina

15:30 seznámení

16:00 Laboratoř vody

- voda a chlazení a skupenské teplo,

- šrouby a turbíny, tepelná kapacita,

- povrchové napětí, vzlínavost a další vlastnosti vody,

- filtrace

18:00 večeře

18:30 vodní show

19:30 dobrovolný program, hvězdy...

 

Sobota

8:00 snídaně

9:00 voda v krajině

- model kořenové čističky

- fyzika říčního toku, kyslík ve vodě, vodivost, rosa a srážky, proudění, vsakování,

- hydrobiologie, mlýnek, přirozený vodní tok, samočisticí schopnost...

12:00 oběd

13:00 vlastní badatelský výzkum

18:00 večeře

19:00 filmový večer

 

Neděle

8:00 snídaně

9:00 Badatelská konference

12:00 oběd

 

Informace:

program: martin.kriz@chaloupky.cz, tel: 775 740 221

ubytování a strava: olga.zakova@chaloupky.cz, tel: 568 870 434

cena:

1500,- Kč dospělí

1100,- Kč žáci

(4800,- za učitele a tři děti)

Badatelský víkend podporují:

Přihlašujete sebe a své žáky tady (místo rodinných příslušníků uvádějte žáky, děkujeme za pochopení):

Povinná pole
Účastník
uveďte vždy ulici a číslo popisné
Další rodinní příslušníci
Zpravodaj
Fakturace
Storno poplatky
50% při odhlášení 30 kalendářních dnů před začátkem akce
100% při odhlášení 10 a méně kalendářních dnů před začátkem akce.
GDPR
Uděluji souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů.
Osobní údaje mého dítěte:
  • informace o zdravotní pojišťovně, a to pro účely evidence tohoto údaje pro případ úrazu a potřeby ošetření dítěte. Tento osobní údaj se zpracovává po dobu trvání akce a po dobu běhu archivačních a skartačních lhůt;
  • Souhlasím s pořizováním a použitím fotografií a obrazových záznamů mých dětí za účelem propagační činnosti a prezentace na veřejnosti, v tisku, na webových stránkách a na jednotlivých pracovištích školského zařízení po celou dobu existence školského zařízení.

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.