Zahrada - místo pro celoživotní vzdělávání - GRUNDTVIG

Projekt partnerství Grundtvig

Zahrady a parky nabízejí velké množství možností aktivního vyžití pro děti, ale relativně málo pro mládež a pro dospělé. Motivací pro všechny partnery projektu je rozšíření si obzorů o nabídku vzdělávacích aktivit právě pro tuto skupinu. Cílem projektu je tedy nabídnout srovnání práce s vybranými tématy environmentálního vzdělávání dospělých v zahradním prostoru. Těmito tématy jsou půda, biodiverzita, obnovitelné zdroje energie, smyslové vnímání a výuka v zahradách. Sdílení motivace a zkušeností mezi zapojenými institucemi má vést k vyvinutí lepší budoucí programové nabídky. Projekt je realizován v rámci vzdělávání pro udržitelný rozvoj.
Do projektu partnerství je zapojeno šest institucí z České republiky, Německa, Nizozemí, Polska, Rakouska a Španělska. V šesti termínech proběhnou setkání v sídlech jednotlivých institucí, kde bude prezentována jejich programová nabídka, stejně jako bude dán prostor pro výměnu zkušeností a diskusi mezi účastníky a zástupci partnerských organizací. V rámci jednotlivých pobytů budou také pořádány exkurze, umožňující co nejlépe obsáhnout výše zmíněná témata. Účastníci budou aktivně zapojováni do všech aktivit a budou se tak spolupodílet na jejich výsledné podobě.
Projekt je zaměřen na osoby, jejichž činnost souvisí s oblastí vzdělávání dospělých a týká se tematického zaměření projektu - jako jsou např. učitelé, zaměstnanci neziskových organizací a ostatní propagátoři myšlenky otevřeného zahradního prostoru jako místa setkávání kultur, celoživotního učení a environmentálního vzdělávání

Jako výstup projektu budou vytvořeny následující materiály:
1. Krátký dokumentární film zachycující zpracování hlavních témat partnerskými organizacemi. Cílem dokumentu bude zaznamenat možnosti a výzvy zprostředkované zahradním prostorem, stejně tak jako jejich uchopení a zpracování v rámci jednotlivých partnerských institucí a bude zaměřen především na využití zahradního prostoru skupinou mladých dospělých uživatelů.
2. Online brožura, která by měla šiřitelům projektu umožnit využít možnosti a metody týkající se oblasti vzdělávání v zahradě. Brožura se bude blíže věnovat utváření prostoru a programové nabídky pro tělesně handicapované dospělé uživatele.

Prezentace projektu ke stažní ZDE.

http://www.umweltberatung.at | www.suz-mitte.de | http://www.degroeneinval.nl/ | www.cee.elk.edu.pl | www.fundacionglobalnature.org

 

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.