Vzdělávací programy o vodě a krajině

Bildungsprogramme zu Wasser und Landschaft

Číslo projektu: KPF - 02 - 169

Období realizace: září 2020 - listopad 2021

Projekt je realizován v rámci FMP - Programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika.

Cílem projektu je zvýšit povědomí o důležitosti vodních ekosystému.

Mezi hlavní aktivity patří:

  • studijní cesty v Rakousku i České republice

  • exkurze pro české žáky do rakouského střediska UnterWasserReich

  • stáž českého pedagoga v Rakousku

  • vývoj a zdokonalení vzdělávacích programů o vodě

 

Partner projektu:

UnterWasserReich - Naturpark Hochmoor Schrems

Bildungsprogramme zu Wasser und Landschaft

Číslo projektu: KPF - 02 - 169

Období realizace: září 2020 - listopad 2021

Projekt je realizován v rámci FMP - Programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika.

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.