Konference VYKEV 2023

Přihláška Humpolec Pátek 10. listopadu od 08:30 - 16:00

Letošní konference VYKEV má téma Zemědělství a potraviny a koná se ve spolupráci s Českou zemědělskou akademií v Humpolci.

Tradiční konference pro učitele Kraje Vysočina proběhne 10. 11. 2023 na půdě České zemědělské akademie v Humpolci

Konference je určena pro koordinátory ekologické výchovy, učitele 1. i 2. stupňů ZŠ a SŠ, i pro další zájemce.

Přihlašujte se do 15. 10. 2023. Cena 250 Kč pro členy sítě MRKEV (uveďte prosím v poznámce v přihlášce). Pro ostatní 350 Kč.

V ceně káva, čaj a drobné obědové občerstvení.

Informace o akci: Iva Kopecká, iva.kopecka@chaloupky.cz

Na akci budou prodávat své zboží Rezekvítek i Chaloupky, vezměte si s sebou hotovost a na novinky se můžete podívat v našich e-shopech.

Program:

---- připravujeme ----

Povinná pole
Účastník
uveďte vždy ulici a číslo popisné
Zpravodaj
Stravování
Storno poplatky
50% při odhlášení 30 kalendářních dnů před začátkem akce
100% při odhlášení 10 a méně kalendářních dnů před začátkem akce.
GDPR
Uděluji souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů.
Osobní údaje mého dítěte:
  • informace o zdravotní pojišťovně, a to pro účely evidence tohoto údaje pro případ úrazu a potřeby ošetření dítěte. Tento osobní údaj se zpracovává po dobu trvání akce a po dobu běhu archivačních a skartačních lhůt;
  • Souhlasím s pořizováním a použitím fotografií a obrazových záznamů mých dětí za účelem propagační činnosti a prezentace na veřejnosti, v tisku, na webových stránkách a na jednotlivých pracovištích školského zařízení po celou dobu existence školského zařízení.

Konferenci podporují:

6.10. Krupská škola

S tužkou do přírody II

7.10. Krátká, Dům přírody Ždárských vrchů

Krátecký jarmark

10.10. Dům dětí a mládeže Jihlava, Brněnská 670/46

Kouzelné byliny (Jihlava)

12.10. Krupská škola

Zahrada a klimatická změna 1

22.10. Lesní MŠ Třebíč

Podzimní slavnosti 2023

Celý kalendář

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.