Therapeutic Gardens

Therapeutic Gardens – 1. 12. 2022 – 31. 12.2023

 

Název: Therapeutic Gardens
Dotační program: Erasmus+
Období realizace: prosinec 2022 - prosinec 2023
Číslo projektu: 2022-1-CZ01-KA210-ADU-000082348
Zapojené země: Česko, Slovensko, Srbsko, Maďarsko
Cíl projektu: propagace terapeutických zahrad, studijní cesty a workshopy
 
 

 

 

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.