Therapeutic Gardens

Therapeutic Gardens – 1. 12. 2022 – 31. 12.2023

 

Název: Therapeutic Gardens
Dotační program: Erasmus+
Období realizace: prosinec 2022 - prosinec 2023
Číslo projektu: 2022-1-CZ01-KA210-ADU-000082348
Zapojené země: Česko, Slovensko, Srbsko, Maďarsko
Cíl projektu: propagace terapeutických zahrad, studijní cesty a workshopy
 
 
Two short films about garden therapy with English subtitles here →
Dva krátké filmy o zahradní terapii s anglickými titulky →
 
https://www.youtube.com/watch?v=WiS9TH14ckA
 

https://www.youtube.com/watch?v=h7b6SNmAL_0

 
 
Exhibition about therapeutic gardens  →
Vytvořili jsme výstavu o zahradní terapii a terapeutických zahradách, kterou si od nás můžete zapůjčit nebo stáhnout v pdf zde:

https://www.zahradniterapie.cz/erasmus-therapeutic-gardens/  

Výstava je dostupná v šesti jazykových verzích - česky, slovensky, anglicky, německy, maďarsky a srbsky.

Její vytvoření vzniklo díky finanční podpoře z programu Erasmus+ v rámci projektu Therapeutic Gardens, č. 2022-1-CZ01-KA210-ADU-000082348. 
 
 
 

 

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.