Ekologická olympiáda

Ekologická olympiáda je tradiční celostátní soutěž středoškoláků zaměřená na porovnání znalostí a dovedností v oblasti ekologie, ochrany přírody a péče o životní prostředí. Klade důraz na praktické využití znalostí a dovedností při řešení konkrétních problémů a na rozvoj týmové spolupráce.

Pořadatelem Ekologické olympiády je Český svaz ochránců přírody (ČSOP), spoluvyhlašovatelem  je každoročně  Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (soutěž je zařazena v kategorii B).

Krajské kolo pro Vysočinu proběhne na Chaloupkách v Kněžicích v termínu 2. - 4. 11. 2022 a téma ročníku je druhová ochrana.

Kontakt pro přihlašování: vendula.simkova@chaloupky.cz. tel: 568 870 359

 

Zlatý list

Zlatý list (dříve Zelená stezka – Zlatý list) je tradiční, přírodovědná soutěž, pořádaná Českým svazem ochránců přírody (ČSOP).
Smyslem soutěže je umožnit setkání dětem s hlubším zájmem o přírodu a formou soutěže ověřit a porovnat své znalosti. Ze soutěže by měla vzejít inspirace dětí i vedoucích kolektivů k dalším druhům činností v přírodě a pro přírodu. Přečtěte se více o smyslu a cílech soutěže jak jsou formulovány v aktuálních propozicích.

V jednotlivých kolech Zlatého listu (oblastní/místní, krajská a národní) soutěží šestičlenná družstva rozdělená do dvou tříčlenných hlídek. Na stanovištích soutěžní stezky odborníci prověřují znalosti dětí v oblastech: ekologie, ochrana přírody, životní prostředí, geologie, zoologie, botanika, neživé složky ekosystému (např. meteorologie, klimatologie, ad.). Součástí  hodnocení družstva je i praktická práce pro přírodu. Důraz je kladen na celoroční činnost kolektivu, není však podmínkou.

Ve školním roce 2022/23 bude krajské kolo pro Vysočinu probíhat v květnu 2023 a bude dvoudenní, konkrétní termín a místo konání budou upresněny začátkem školního roku.

Kontakt pro přihlašování: iva.kopecka@chaloupky.cz, tel: 734 416 343

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.