Pěstuj, zkoumej, vyprávěj!
nová soutěž pro školy

Podívat se na "pěstitelky" a školní zahradu z jiného úhlu pohledu, k tomu by měla tato soutěž motivovat. Ač je hlavním tématem soutěže zahrada a učení v zahradě a o zahradě, zapojit se mohou i školy, které školní zahradu nemají a své zahradnické učení přenesly do školní třídy, klubovny, na školní chodbu či dvorek.

Soutěž Pěstuj! Zkoumej! Vyprávěj! vyhlašují Chaloupky o.p.s. společně s českými a rakouskými partnery v rámci přeshraničního projektu EDUGARD. Soutěž bude probíhat současně na obou stranách hranice - v krajích Vysočina, Jihomoravském a Jihočeském kraji a v Dolním Rakousku. Soutěž je otevřena pro třídy a zájmové skupiny žáků základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií v Kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a v Jihočeském kraji ve věku 6–15 let. Každá třída/skupina se může zapojit pouze jedním projektem do jednoho tématu.

 Vyhlášena jsou tři témata:

1. Zahradničení se zahradou, ale i bez zahrady

- Do soutěže se mohou přihlásit projekty ekologického zahradničení na školní zahradě, ve třídě či na školním dvoře.
- Oceněny budou projekty, které přistupují k zahradničení inovativním, alternativním způsobem.

2. Zahrada vypráví

- Účastnit se můžete se zahradními příběhy např. formou krátké povídky, filmu, hry, v obrázkové podobě (časosběrné foto, komiks, koláž, kramářská píseň…). Oceněny budou projekty, které školní zahradu, zážitky na školní zahradě nebo svět zvířat a rostlin probudí v nápaditém příběhu.

3. Pokusy na zahradě

- Vítány jsou projekty, které vyzdvihnou důležitost výuky v zahradě pomocí minimálně jednoho experimentu v oblíbeném školním předmětu.
- Experiment musí být zrealizován a náležitě zdokumentován.
- Musí být patrné, jak lze uvést teoretické znalosti ŠVP do praktických zkušeností v zahradě.

Kontaktní osoba: Iveta Machátová - tel. 731 440 922, e-mail: iveta.machatova@chaloupky.cz

Důležité termíny!
Do 10. 2. 2018 - je třeba vyplnit a odeslat přihlášku do soutěže - stačí mailem na adresu: iveta.machatova@chaloupky.cz

Do 31. 5. 2018 - je třeba odeslat kompletní soutěžní projekt elektronicky nebo v papírové podobě na adresu: Chaloupky o.p.s., Iveta Machátová, Široká 378, 588 32 Brtnice.

 Ke stažení:

Letáček  Pěstuj-zkoumej-vyprávěj
Přihláška  Pěstuj-zkoumej-vyprávěj
Průvodní list k projektu
Vyhlášení soutěže Pěstuj-zkoumej-vyprávěj

Ekologická olympiáda

Je soutěž tříčlenných týmů středoškoláků. Týmy svou práci musí prezentovat a obhájit před odbornou porotou. Předpokladem je vzájemná spolupráce členů týmu.

EO prověří znalosti v praxi a v terénu.
Zaměřuje se na porovnání znalostí a dovedností využitelných pro ochranu přírody a životního prostředí.

EO je vícedenní už na krajské úrovni.
Dává prostor pro konkrétní praktický úkol, hlubší ponor do tématu, setkání s odborníky.

Co na EO nejvíce oceňují účastníci?
Charakter a atmosféra dávají příležitost k setkávání, seznámení s ostatními týmy, výměně zkušeností a k přátelství.

Co na EO nejvíce oceňují učitelé?
Propojení teorie s praxí, využití znalostí přímo v terénu, týmové spolupráce a prezentace výsledků studenty.

CÍLEM JE umožnit vzájemné setkávání studentů s podobnými zájmy a zaměřením, nabídnout jim možnost ověřit si své znalosti a dovednosti v oblasti ekologie, ochrany přírody a péče o životní prostředí a podpořit jejich spolupráci týmovým založením soutěže.

Aktuální ročník:

Ve školním roce 2017/2018 probíhá 23. ročník EO,  Tématem 23. ročníku jsou Dřeviny rostoucí mimo les.

Krajské kolo pro Vysočinu proběhlo v listopadu 2017 na Chaloupkách v Kněžicích, fotoreportáž najdete TADY. Letošního kola se účastily tyto školy: Gymnázium Moravské Budějovice, Katolické gymnázium Třebíč, Střední zemědělská škola Třebíč, Gymnázium Jihlava, Gymnázium Ad Fontes Jihlava, Gymnázium Pelhřimov, Gymnázium Havlíčkův Brod, Gymnázium Humpolec, Akademie Světlá nad Sázavou, Gymnázium Chotěboř a Gymnázium Žďár nad Sázavou. Do národního kola postoupilo družtvo Gymnázium Chotěboř.
Příští krajské kolo plánujeme na 24. - 26. října 2018. Místo i téma bude upřesněno. Organizace KK EO: Ing. Martin Kříž (martin.kriz@chaloupky.cz)

Oficiální stránky soutěže: http://www.ekolympiada.cz

Zlatý list

  • Zlatý list je soutěž pro všechny děti ve věku ZŠ, které mají zájem o přírodu.
  • Zlatý list je soutěž kolektivů, soutěží šestičlenná družstva rozdělená na dvě tříčlenné hlídky.
  • Na stanovištích soutěžní stezky odborníci prověřují znalosti dětí z různých přírodovědných oborů.
  • Součástí hodnocení družstva je i praktická práce pro přírodu.
  • Soutěž má základní (místní, regionální) a krajská kola. Krajská kola probíhají ve všech 14 krajích ČR.
  • Vítězové krajských kol postupují do národního kola, které je setkáním nejlepších kolektivů z celé ČR. Je to týdenní soustředění s bohatým programem exkurzí, přednášek a dalších aktivit.

Krajské kolo pro kraj Vysočina

17. - 18. května 2018 se uskuteční krajské kolo soutěže Zlatý list na Vysočině, místo bude upřesněno, organizace: Mgr. Marie Rajnošková (marie.rajnoskova@chaloupky.cz)

Dobrovolné úkoly

Zlatý list má i svou dobrovolnou část, která nabízí různá přírodovědná pozorování během celého roku. Plnění těchto úkolů sice není povinné, ale může se stát vstupenkou přímo na národní kolo. Nejlepší řešitelé totiž získají tzv. divokou kartu. Více na stránkách Zlatého listu.

Oficiální stránky soutěže: http://www.zlatylist.cz

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.