Školní les a lesní žal

Rozhodnutí č. 87/32/21

Realizace 1. 1.–31. 12. 2021

Cílem projektu bylo zpopularizovat koncept školního lesa, který jsme díky předcházejícímu roku pilotně vyzkoušeli na několika lokalitách a rozhodli jsme se ho přenést jako koncept dál po České republice.

Už v roce 2020 vznikl tento model jako dlouhodobý výukový projekt škol a dětských oddílů. Letos jsme ho propagovali nejen pomocí webové stránky www.skolniles.cz. Díky tištěné metodice a taky osobním kontaktům na Veletrhu výukových programů (Šumava, září 2021) a na konferencích EVVO se koncept dostal přímo k jednotlivým učitelům, lektorům ekocenter a koordinátorům ekologické výchovy.

„Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP“.

„Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP“.

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.