Šablony I - Chaloupky

Název projektu: Šablon I – Chaloupky

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005527

Realizace projektu: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025

Účel projektu:  

- zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání

- zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

 

Celkové výdaje projektu: 749 893,00

 

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.