Rozvoj venkovního areálu ekocentra Chaloupky Horní Krupá pro účely environmentálního vzdělávání

Tento projekt byl finančně podpořen:

Projekt „Rozvoj areálu ekocentra Horní Krupá pro účely environmentálního vzdělávání – č. j. 07651862“

byl financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Realizace 1. 7. 2018 – 30. 11. 2020.

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.