Rozvoj areálu ekocentra Chaloupky Velké Meziříčí/Baliny pro účely environmentálního vzdělávání

Tento projekt byl finančně podpořen:

Projekt „Rozvoj areálu ekocentra Chaloupky Velké Meziříčí/Baliny pro účely environmentálního vzdělávání – č. j. 07311862“

byl financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Období realizace projektu: 1. 6. 2018 – 31. 3. 2020.

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.