Nature for Care - Care for Nature - GRUNDTVIG

Příroda mostem mezi generacemi

Projekt partnerství Grundtvig

V dnešní době se zdá, že propast mezi generací dětí a seniorů je velmi hluboká, přesto si obě tyto skupiny mají co nabídnout. Když se skloubí radost a energie jedněch se zkušenostmi druhých, může vzniknout vztah, který je obohacující pro všechny. A právě příroda je ideální skálou, na které je možno stavět.
Na této myšlence je založen i mezinárodní projekt, do kterého se zapojily Chaloupky po boku dalších organizací z Nizozemí, Belgie, Velké Británie, Bulharska a Maďarska. Projekt je finančně podpořen v rámci evropského programu pro celoživotní vzdělávání Grundtvig, vychází z holandských zkušeností a jeho cílem je vytvořit funkční model environmentálního vzdělávání žáků a seniorů. Významným prvkem všech aktivit je posílení sociálních kontaktů mezi oběma generacemi.
V druhé polovině ledna se uskutečnilo v Holandsku první setkání všech partnerských organizací, kde jednotlivé státy mohly načerpat inspiraci v této oblasti vzdělávání. Zároveň byl upřesněn průběh projektu v následujícím roce. Ten má bý

Příroda mostem mezi generacemi

Projekt partnerství Grundtvig

V dnešní době se zdá, že propast mezi generací dětí a seniorů je velmi hluboká, přesto si obě tyto skupiny mají co nabídnout. Když se skloubí radost a energie jedněch se zkušenostmi druhých, může vzniknout vztah, který je obohacující pro všechny. A právě příroda je ideální skálou, na které je možno stavět.
Na této myšlence je založen i mezinárodní projekt, do kterého se zapojily Chaloupky po boku dalších organizací z Nizozemí, Belgie, Velké Británie, Bulharska a Maďarska. Projekt je finančně podpořen v rámci evropského programu pro celoživotní vzdělávání Grundtvig, vychází z holandských zkušeností a jeho cílem je vytvořit funkční model environmentálního vzdělávání žáků a seniorů. Významným prvkem všech aktivit je posílení sociálních kontaktů mezi oběma generacemi.
V druhé polovině ledna se uskutečnilo v Holandsku první setkání všech partnerských organizací, kde jednotlivé státy mohly načerpat inspiraci v této oblasti vzdělávání. Zároveň byl upřesněn průběh projektu v následujícím roce. Ten má být klíčový pro navázání spolupráce se školami a domovy pro seniory i pro vytvoření a odzkoušení vzdělávacího programu, který povede k dosažení výše zmíněných cílů. V tomto roce proběhne také studijní cesta do Belgie. Partnerské organizace se začátkem příštího roku sejdou ještě jednou na Chaloupkách, kde si vymění dosavadní zkušenosti s realizací vzdělávacích programů pro děti a seniory. Každá ze zúčastněných zemí na závěr uspořádá národní konferenci, kde budou všechny výsledky prezentovány.
Výstupem celého projektu bude manuál v tištěné i online podobě, jehož úkolem bude usnadnit práci dalším organizacím v této rovině vzdělávání.
Chaloupky již v roce 2007 a 2008 realizovali projekt "Pomoc seniorů při záchraně školních zahrad", který byl podpořen z programu Senioři vítáni. Cílem bylo navázat spolupráci s učiteli - seniory, především bývalými pozemkáři, s jejichž odchodem z aktivního učitelského života odešly i jejich zkušenosti s péčí o školní zahrady a s výukou na zahradě. Poznatky z tohoto projektu mohou být využity při realizaci projektu.

t klíčový pro navázání spolupráce se školami a domovy pro seniory i pro vytvoření a odzkoušení vzdělávacího programu, který povede k dosažení výše zmíněných cílů. V tomto roce proběhne také studijní cesta do Belgie. Partnerské organizace se začátkem příštího roku sejdou ještě jednou na Chaloupkách, kde si vymění dosavadní zkušenosti s realizací vzdělávacích programů pro děti a seniory. Každá ze zúčastněných zemí na závěr uspořádá národní konferenci, kde budou všechny výsledky prezentovány.
Výstupem celého projektu bude manuál v tištěné i online podobě, jehož úkolem bude usnadnit práci dalším organizacím v této rovině vzdělávání.
Chaloupky již v roce 2007 a 2008 realizovali projekt "Pomoc seniorů při záchraně školních zahrad", který byl podpořen z programu Senioři vítáni. Cílem bylo navázat spolupráci s učiteli - seniory, především bývalými pozemkáři, s jejichž odchodem z aktivního učitelského života odešly i jejich zkušenosti s péčí o školní zahrady a s výukou na zahradě. Poznatky z tohoto projektu mohou být využity při realizaci projektu.

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.