MRKVIČKA – Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy pro mateřské školy
je dlouhodobým celostátním programem, se který začal v roce 2007. Od té doby MRKVIČKA stejně jako MRKEV roste a sílí. Za tím je úsilí mnoha lidí, koordinátorů, partnerů a učitelů.  

Zapojení využívají rad a zkušeností regionálních koordinátorů ze středisek ekologické výchovy. Rozšiřují si své obzory na seminářích, workshopech, setkáních, někteří se dlouhodobě vzdělávají na specializačních studiích, inspirují se v Informačním bulletinu Mrkvička i dalších publikacích, sdílí příklady své dobré praxe.

 Na Vysočině je do sítě MRKVIČKA zapojeno 57 školek. 

 Registrační formulář najdou školy a ostatní zájemci ZDE

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.