Košík 0 

Komunitní centrum Krupská škola


Projekt 
KOMUNITNÍ CENTRUM KRUPSKÁ ŠKOLA 
je spolufinancován Evropskou unií.


Cílem projektu je podpora rodičů pečujících o malé děti a osob ohrožených sociálním vyloučením ve venkovské oblasti Horní Krupé prostřednictvím založení a provozu komunitního centra Krupská školy, které zajistí pro účastníky projektu nabídku kulturních, vzdělávacích, volnočasových a environmentálních aktivit v obci.


Realizátor projektu: Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání 
Partner projektu: Obec Horní Krupá 
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007279 
Období realizace: leden 2018 - prosinec 2019 
Adresa realizace projektu: Horní Krupá 39, 580 01 Havlíčkův Brod 
Kontaktní osoba pro zájemce o účast v projektu: Mgr. Iva Kopecká