Inspirace v chráněných přírodních územích

Číslo projektu: KPF-02-247

Dotační program: Interreg - Fond malých projektů Rakousko-Česká republika

Termín realizace: 2021 - 2022


Dvoudenní vzdělávací exkurze pro Rakušany do CHKO na Vysočině a zrcadlově pro Čechy do oblasti NP Donau-Auen.

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.