Košík 0 

Indiáni

Kapacita naplněna

Dále se NEPŘIHLAŠUJTE. Děkujeme.

Přihláška Zahrada u řeky Třebíč Pondělí 10. srpna od 09:00 - Pátek 14. srpna 16:00

Příměstský tábor pro děti od 3 do 6 let, kterým v žilách koluje divoká krev nezkrotných pánů prérií

Během pěti dní se naučí něco z lesní moudrosti. Pochopí, jak vše vidět a vše slyšet, ale samy zůstat nepozorovány.

Vedoucí tábora: Lenka Zbranková, lenka.zbrankova@chaloupky.cz

 

Zde vyplňte přihlášku pro malé indiány

Povinná pole
Přihlašuji svého syna (dceru)
Rodič dítěte
uveďte vždy ulici a číslo popisné
Zpravodaj
Fakturace
Storno poplatky
50% při odhlášení 30 kalendářních dnů před začátkem akce
100% při odhlášení 10 a méně kalendářních dnů před začátkem akce.
GDPR
Uděluji souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů.
Osobní údaje mého dítěte:
  • informace o zdravotní pojišťovně, a to pro účely evidence tohoto údaje pro případ úrazu a potřeby ošetření dítěte. Tento osobní údaj se zpracovává po dobu trvání akce a po dobu běhu archivačních a skartačních lhůt;
  • Souhlasím s pořizováním a použitím fotografií a obrazových záznamů mých dětí za účelem propagační činnosti a prezentace na veřejnosti, v tisku, na webových stránkách a na jednotlivých pracovištích školského zařízení po celou dobu existence školského zařízení.

Jsme partneři projektu ZVYŠOVÁNÍ KVALITY NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
NA VYSOČINĚ CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/00132, který je spolufinancován Evropskou unií

12.7. - 17.7. Lovecký zámeček nad Novou Brtnicí

Kovářský tábor 2020 1. běh

13.7. - 17.7. Krupská škola

Hurá do pravěku I

19.7. - 24.7. Lovecký zámeček nad Novou Brtnicí

Kovářský tábor 2020 2. běh

20.7. - 24.7. Baliny – areál pro zahradní terapii

Hedvábnou stezkou

21.7. - 23.7. Krupská škola

Cesta kolem světa I – Horní Krupá

3.8. - 7.8. Chaloupky Velké Meziříčí - Ostrůvek

Cesta kolem světa za 5 dní

Celý kalendář

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.