Rodiny v zahradě

č. 09009217321

Realizace: rok 2021

Projekt podporuje akce pro veřejnost, zejména pro rodiny s dětmi na Zahradě u řeky v Třebíči a na nové zahradě u Lesní MŠ Chaloupky.

Kroužky Pupalka a Chalupáček

č. 090009218821

Realizace: rok 2021

Projekt podporuje činnost kroužku Pupalka a Chalupáček, podpora letních táborů.

Tyto projekty byly finančně podpořeny městem Třebíč.

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.