Ekoton - vzdělávání pro podporu biologické rozmanitosti

Realizace projektu: 09/2015 - 12/2017

Cílem projektu je přinést do praktické péče o přírodu v obcích, městech a i v jejich okolí prvky, které budou podporovat rozvoj biodiverzity a přispívat ke kvalitnějšímu životnímu prostředí. Vzdělávací akce přinesou pedagogické a odborné veřejnosti znalosti, zkušenosti potřebné pro péči o školní zahrady, parky a krajinné prvky.

Vzdělávací akce budou probíhat v tematických oblastech: 

  • Péče o školní zahrady s využitím prvků přírodních zahrad 
  • Zahrada, která učí 
  • Příroda do parků, zahrad a krajiny.

Celkem proběhne 52 akcí v délce 90 dnů pro 470 účastníků.

Projekt je realizován za finanční podpory Státního fondu životního prostředí ČR a Ministerstva životního prostředí.

 

 
 
 

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.