Chaloupecká pokladnice - OPVK


Základní údaje o projektu:

Název: Chaloupecká pokladnice - další vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřením na dovednosti pro udržitelný rozvoj

Období realizace: březen 2014 - leden 2015

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státní rozpočtem České republiky.


Cíle projektu:

Projekt nabízí další přístup ke vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy mateřských škol, nižších ročníků prvního stupně základních škol, vychovatelů školních družin a pedagogy organizací zabývajících se mimoškolním vzděláváním.

V rámci projektu bude vytvořen soubor rozmanitých venkovních aktivit, her a námětů pro rozvoj klíčových kompetencí v oblasti udržitelného rozvoje.

 

Aktivity projektu:

Metodický zásobník

V rámci aktivity bude vytvořen zásobník praktických činností, her a výchovně vzdělávacích aktivit pro pobyt s dětmi venku ve všech ročních obdobích.

Autorství zajistí metodici z Chaloupek s částečnou pomocí externích pracovníků. Všechny aktivity budou naplňovat vzdělávací oblast environmentální výchova z pohledu trvale udržitelného rozvoje.

Semináře Chaloupecká pokladnice

Semináře představí metodickou pomůcku - Chaloupeckou pokladnici pedagogům, kteří se na seminář přihlásí. Pedagogové se naučí s touto pomůckou pracovat a vyzkouší si vybrané ukázkové aktivity. Dále budou pedagogům nabídnuty navazující námět na úkoly, pozorování, pokusy a výtvarné činnosti. V závěru semináře bude prostor pro diskuzi, vzájemné sdílení zkušeností, předávání informací jako zdroj inspirace pro práci s metodickou pomůckou.

Celkem bude zrealizováno šest seminářů pro minimálně 85 účastníků.

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.