Networking aneb síla síťování

Číslo projektu: KPF-02-246

Dotační program: Interreg–Fond malých projektů Rakousko-Česká republika

Termín realizace: 2021–2022

V průběhu realizace projektových aktivit bude úspěšně zahájena dlouhodobá spolupráce obou partnerů, kteří budou pracovat na přípravě navazujících aktivit v oblasti vzdělávání o klimatu. Proběhnou workshopy a projektové meetingy s cílem upevnit přeshraniční spolupráci.

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.