Zvýšení kapacity přírodovědné výukové dílny v Zašovicích

Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016590

Dotační program: IROP (INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM)

Termín realizace: 2021 - 2023


Popis projektu: V tomto projektu dojde k vybudování přírodovědné dílny v bývalé zašovické škole, kde se budou vyučovat přírodní vědy v rámci environmentální výchovy s technickým přesahem. Půjde tedy o tzv. "špinavou" učebnu, kde se budou dělat pokusy s půdou, přírodninami, bude se analyzovat dřevo, horniny a provádět různé další badatelské činnosti. Naším cílem je učit přírodní vědy moderně a v souvislostech.

 
 

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.