Zimní dobrodružství – příměstský tábor

Přihláška Chaloupky Velké Meziříčí - Ostrůvek Úterý 2. února od 08:00 - Čtvrtek 4. února 15:30

Příměstský tábor na Ostrůvku pro žáky 1. stupně

Vydáme se za polární kruh, budeme stopovat, rozdělávat oheň a užijeme si zimní přírodu.


Cena: 250 Kč/den, 700 Kč za celý tábor (platba bude probíhat na místě)
Tábor se uskuteční, pokud nám to umožní aktuální epidemiologická situace (PES 3)
Letáček si můžete stáhnout ZDE
 

Zde přihlaste své dítě na příměstský tábor ZIMNÍ DOBRODRUŽSTVÍ

Platba bude probíhat podle zvoleného pobytu:

250 Kč/den, 700 Kč za celý tábor (platba bude probíhat na místě)
Povinná pole
Přihlašuji svého syna (dceru)
Rodič dítěte
uveďte vždy ulici a číslo popisné
Zpravodaj
Fakturace
Storno poplatky
50% při odhlášení 30 kalendářních dnů před začátkem akce
100% při odhlášení 10 a méně kalendářních dnů před začátkem akce.
GDPR
Uděluji souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů.
Osobní údaje mého dítěte:
  • informace o zdravotní pojišťovně, a to pro účely evidence tohoto údaje pro případ úrazu a potřeby ošetření dítěte. Tento osobní údaj se zpracovává po dobu trvání akce a po dobu běhu archivačních a skartačních lhůt;
  • Souhlasím s pořizováním a použitím fotografií a obrazových záznamů mých dětí za účelem propagační činnosti a prezentace na veřejnosti, v tisku, na webových stránkách a na jednotlivých pracovištích školského zařízení po celou dobu existence školského zařízení.
24.4. - 2.5. Žďárské Vrchy a Nesměřeské údolí

Den Země 2021

1.7. - 3.7.

Ptáčkové

5.7. - 10.7. Chaloupky Kněžice

Klíč pána času

7.7. - 10.7. Baliny u V. Meziříčí

Léto s Ferdou Mravencem

11.7. - 16.7. Chaloupky Kněžice

Kovářský tábor 1. běh

11.7. - 14.7. Baliny u V. Meziříčí

Dřevořezání pod širým nebem

Celý kalendář

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.