Zahradní terapie v sociálních službách 2

Přihláška Baliny – areál pro zahradní terapii Úterý 3. září 2019 od 08:30 - Čtvrtek 5. září 16:00

Druhý seminář o využívání přírody pro aktivizaci klientů sociálních služeb

3. září 2019     9:00 – 16:30 (prezence 8:30 – 9:00)

4. září 2019     8:30 – 16:00

5. září 2019     8:30 – 16:00

Nabízíme možnost přespání ve společné místnosti na rozkládacích matracích ve vlastních spacácích za cenu 50 Kč (sprcha a kuchyňka k dispozici). Zájem o nocleh u nás v centru Chaloupky Baliny prosím pište do poznámky v elektronické přihlášce.

Tento seminář je zdarma

Přihláška na seminář o využívání přírody pro aktivizaci klientů sociálních služeb 2

Tento seminář je zdarma. Do povinné kolonky IČ (Faktura) stačí napsat 0 a systém vás pustí dál.

Povinná pole
Účastník
uveďte vždy ulici a číslo popisné
Zpravodaj
Stravování
Fakturace
Storno poplatky
50% při odhlášení 30 kalendářních dnů před začátkem akce
100% při odhlášení 10 a méně kalendářních dnů před začátkem akce.
GDPR
Uděluji souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů.
Osobní údaje mého dítěte:
  • informace o zdravotní pojišťovně, a to pro účely evidence tohoto údaje pro případ úrazu a potřeby ošetření dítěte. Tento osobní údaj se zpracovává po dobu trvání akce a po dobu běhu archivačních a skartačních lhůt;
  • Souhlasím s pořizováním a použitím fotografií a obrazových záznamů mých dětí za účelem propagační činnosti a prezentace na veřejnosti, v tisku, na webových stránkách a na jednotlivých pracovištích školského zařízení po celou dobu existence školského zařízení.

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.