Zahrada u řeky – zelená oáza Třebíče

Zahrada u řeky

Nejnovější pracoviště ekocentra Chaloupky vzniká v opuštěném zahradnictví v Třebíči.

Protože leží u řeky Jihlavy, získala zcela přirozeně i název Zahrada u řeky. Chaloupky z tohoto zapomenutého místa hodlají vybudovat skutečnou zelenou oázu takřka uprostřed města.Zahrada u řeky se stane prvním vzdělávacím, komunitním a otevřeným zahradním prostorem v Třebíči. Společně v rámci workshopů pro veřejnost proběhne první etapa přeměny zahrady bývalého zahradnictví na přírodní zahradu. Ta bude mít 4 funkce – vzdělávací v rámci nabízených programů pro školy od MŠ po SŠ, komunitní s možností společného pěstování a péče o zahradu, osvětovou v rámci akcí pro veřejnost a v neposlední řadě jako otevřený prostor, kam lidé mohou chodit trávit čas. V rámci Zahrady u řeky vznikne dětský zahradnicko-výtvarný kroužek Pupalka a seniorský klub Dobromysl. Jejich program bude probíhat v odpoledních hodinách.  Přírodní a zahradní prvky vybudované v rámci projektu budou sloužit pro všechny návštěvníky zahrady.

S tímto záměrem uspěly Chaloupky v grantovém programu Zelené oázy, které vyhlašují Nadace Partnerství a společnost MOL Česká republika. Na přeměnu opuštěného zahradnictví ve vzorovou přírodní zahradu získaly podporu ve výši 109 847 Kč.

Již v loňském roce se Zahradu u řeky podařilo veřejnosti představit třemi akcemi, a do její přeměny návštěvníky i zapojila. V tomto duchu hodlají Chaloupky pokračovat i letos, neboť to je hlavní filozofie Zahrady u řeky: Zahrada je toho, kdo na ní pracuje a má ji rád.

Díky grantovému programu Zelené oázy se proměna značně urychlí a většina záměrů bude moci být uskutečněna ještě letos. Hned na jaře budou vybudovány tři důležité prvky – vysoké záhony, budou založeny trvalkové záhony, dosázeny jedlé a medonosné keře, pro příjemné posezení vybudována lavička pod stromy. Samozřejmostí je vybavení potřebným zahradnickým nářadím.

Poděkování patří městu Třebíč, které nám vychází vstříc a všem, kteří nám pomáhají.

24.4. - 2.5. Žďárské Vrchy a Nesměřeské údolí

Den Země 2021

1.7. - 3.7.

Ptáčkové

5.7. - 10.7. Chaloupky Kněžice

Klíč pána času

7.7. - 10.7. Baliny u V. Meziříčí

Léto s Ferdou Mravencem

11.7. - 16.7. Chaloupky Kněžice

Kovářský tábor 1. běh

11.7. - 14.7. Baliny u V. Meziříčí

Dřevořezání pod širým nebem

Celý kalendář

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.