Zahrada, která učí

Rozhodnutí č. 14291862

Realizace: 1. 9. 2020–31. 8. 2022

Program „Zahrada, která učí“ je pilotním projektem, do kterého postupně zapojujeme školy, střediska ekologické výchovy.

Rozvíjíme tato témata a metody:

Budování zahrady společně se žáky – nepůjde jen o plánování pěstitelské či okrasné zahrady, ale budeme hledat další vzdělávací a relaxační funkce, které by daná zahrada měla mít.

Badatelství v zahradě – určeno pro učitele přírodovědných předmětů a prvních stupňů, zaměříme se na vodu, půdu a ovzduší v zahradě. Ale i na badatelský proces, využití dlouhodobých pozorování a měření, na mezipředmětové vztahy. Budeme spolupracovat s projektem Globe.

Družiny v zahradách – blok věnovaný době, kdy žáci zahradu využívají především spontánně, ale bude tu i prostor na dlouhodobá pozorování, na aktivity, které si žáci sami navrhnou. S družinami nikdo systémově nepracuje, ale je tu velký potenciál pro využití zahrad.

Výuka v zahradě – přenášet klasické školní učivo s důrazem na matematiku a češtinu (předměty, které školy považují za nejpodstatnější) do zahrady, přísně s využitím přírodnin (voda, písek, kamínky, klacíky) a jednoduchých pomůcek (tužka, papír, metr, váha).

Budeme využívat metodik, které jsme vydali v předchozích projektech, pomůcek, které vydáváme my nebo další ekocentra (Lipka, Rezekvítek). Nebudeme tříštit síly a metody na práce v zahradě budeme dál uveřejňovat na www.ucimesevenku.cz a v časopise Školní zahrada (www.skolni-zahrada.cz).

Tento projekt je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.