Veletrh ekologické výchovy

Prachatice Čtvrtek 2. září 2021 od 14:00 - Neděle 5. září 14:00

Veletrh ekologické výchovy s podtitulem "Pojďme na to od lesa" 

…se koná na Šumavě a centrum veletrhu bude na Dřípatce v Prachaticích. Akce je určena pro lektory ekologické výchovy, mimoškolní pedagogy, lesní pedagogy, učitele, akademickou veřejnost. Akci pořádají Národní park Šumava, Chaloupky o. p. s., DDM Horažďovice a DDM Prachatice.

Akce je akreditována jako další vzdělávání pedagogických pracovníků (24 hodin programu), finančně ji podpořilo Ministerstvo Životního prostředí ČR. 


PŘIHLAŠUJTE SE TADY: PŘIHLÁŠKA NA VELETRH

Po přihlášení na akci vám přijde faktura a také přístup k souborům, abyste se mohli přihlašovat na jednotlivé workshopy, do pokojů, autobusů, na jídlo...

Informace o programu: Martin Kříž, 775 740 221, martin.kriz@chaloupky.cz

Informace ke stravování, ubytování: Tomáš Pollak, 606 880 502, pollak.ddm@gmail.com

Informace k fakturaci: Věra Kudrnová, 567 216 661, vera.kudrnova@chaloupky.cz


CENA pro členy Pavučiny (nečleny):

ubytování na Dřípatce v pokojích (povlečení, WC, sprcha na pokoji): 2000 Kč (2500 Kč)

spaní mimo Dřípatku nebo na Dřípatce ve vlastních spacácích na matracích: 1500 Kč (2000 Kč)

jen jídlo a program bez ubytování nebo spaní ve vlastním stanu: 1000 Kč (1500 Kč)

Cena na menší počet dnů než 4 zůstává stejná, pokud se chcete ubytovat jen na jednu noc a nejste lektor, ubytujte se prosím individuálně v Prachaticích a okolí.

Cesta veletržním autobusem z Brna (zpáteční jízdenka): 400 Kč, Pouze jedna cesta: 250 Kč


PROGRAM (k 30.6. ještě se může drobně měnit) - podrobněji ho dostanou přihlášení

ČTVRTEK 2. 9. 2021

Diskuze o roli EV v národních parcích a chráněných územích (16:00-18:00)

Panelisté: Pavel Hubený a Martina Kučerová (NP Šumava), Michal Skalka (KRNAP) a Lenka Reiterová (NP Podyjí)
Moderuje: Jiří Kulich (Sever)

Co je úkolem národních parků ve 21. století? Kde končí usměrňování turistů a začíná vzdělávání? Budeme vybírat do NP vstupné a oplocovat Sněžku? Co udělala pandemie s návštěvností a návštěvnost s přírodou CHÚ? A je ekovýchova v parku jiná než na středisku EV? Staňte se i vy součástí debaty, klaďte otázky, hledejte řešení.

Stožecká kaple a Stožecká skála (16:00- 18:00)

Exkurze do přirozeného smíšeného lesa v okolí Stožce. Okénko do místní historie této oblasti. Doprovod s lektorem environmentální výchovy.  Trasa: Stožec - Stožecká luka - Stožecká kaple - Stožec (Černý Kříž) - cca 14 km

Areál lesních her (16:00 - 18:00)

Naučná stezka prioritně určena pro cílovou skupinu mateřské školy a první stupeň ZŠ. Doprovod s lektorem environmentální výchovy spojený s ukázkami aktivit z výukových programů na téma “les”. 

Trasa: Stožec - Areál lesních her - Stožec - cca 4, 5 km

30 let NP Šumava s ředitelem parkuPavlem Hubeným (19:00 - 20:00)

Tři desetiletí existence Národního parku Šumava přinesly mnoho změn v chápání přírody a lesa.  Poznání přírody ponechané přírodním procesům je velkou učebnicí. Je na nás, abychom ani my neustrnuli ve vlastních mýtech, a abychom byli schopni vnímat dynamiku přírody a své poznání předávat dalším.


PÁTEK 3.9. 2021:

Kam posouvat klimatické vzdělávání (8:45 - 12:00) 

Lektor: Petr Daniš (Tereza)

Jak vzdělávat o klimatické krizi, abychom přispěli k urychlené transformaci celé společnosti na klimaticky neutrální? Jak jsme na tom? Oč bychom měli usilovat? Co se osvědčilo u vás i ve světě? Kde hledat inspiraci? Nejspíš (pokud MŽP stihne vytisknout) také dostanete novou publikaci, kterou vytvořila pracovní skupina pro klimatickém vzdělávání v ČR.

Exkurze na rašeliniště (8:45 - 16:00) spojená s péčí o lokalitu

Odborná exkurze do šumavských rašelinišť spojená s pracovní činností - revitalizace rašelinišť v okolí Vlčích jam u Strážného. Součástí bude také odborná exkurze do okolí s informacemi o šumavských rašeliništích. V rámci programu budou představeny některé aktivity pro žáky druhého stupně na téma “rašeliniště”. 

Terénní exkurze - vegetace přirozených lesů v PR Libín (8:15-12:00)

Lektor: Jan Šašek, (botanik a lektor PROUDU)

Geobotanická exkurze po přirozených lesích (suťové lesy, květnaté bučiny, klenové bučiny, skalní vegetace) v kontrastu s vegetací hospodářských lesů. Ekologické souvislosti, determinace některých typických horských druhů.

Exkurze po návštěvnických centrech Národního parku Šumava (8:45 - 16:00)

Lektor: Martina Kučerová (Správa NP Šumava)

Návštěvnické centru Srní - vlk obecný, seznámení s nabídkou návštěvnického centra, ukázky z výukových programů na téma “vlk” pro základní školy. Doprovod stezkou k výběhům vlků, odborná přednáška o životě vlka na Šumavě. Dle času návštěva dalších informačních zařízení Správy, na závěr seznámení s činností SEV Horská Kvilda.  

Botanická exkurze městem Prachatice (14:00 - 16:00)

Lektor: Jan Šašek, (botanik a lektor PROUDU)

Synantropní druhy a vegetační typy městského prostředí. Archeofyty a neofyty v centru středověkého města, ruderální vegetace a zastavení nad parkovou úpravou městského prostoru. 

Projekt Školní les (14:00 - 16:00)

Lektoři: Tomáš Vrška (ŠLP Křtiny), Martin Kříž (Chaloupky)

Pozvánka do projektu, ve kterém mají školy své lesy. Plánují, sází je a sejí, pečují o ně, pozorují sukcesi, učí se tu, bádají, dělají SOČky, spolupracují. Na projektu spolupracují Chaloupky a Školní lesní podnik Křtiny (Mendelova univerzita v Brně). Rádi bychom do projektu zapojili školy po celé republice.

Voda v krajině (16:30-18:00)

Přednášející: RNDr. Ivana Bufková (Správa NP Šumava)
Obnova mokřadních biotopů je jednou z možných cest ke snižování dopadů klimatické změny. Mnohé z mokřadů, na Šumavě především rašeliniště, jsou ostrovy biologické rozmanitosti, kde nachází své přirozené prostředí nespočet vzácných rostlinných i živočišných druhů. Mokřady hrají nezastupitelnou roli v hydrologii krajiny a koloběhu vody, čímž působí velmi příznivě na místní podnebí.

Škola pro udržitelný život - řešení klimatické krize v místě (16:30-18:30)

Lektoři: Eliška Hájková, Eva Bínová

 

 

 

Jak a proč uvažujeme o dlouhodobém programu Škola pro udržitelný život a jeho zaměření na klimatickou změnu. Představení konceptu, ve kterém žáci společně s dalšími partnery z obce přemýšlejí o tom, co mohou udělat pro zmírnění či adaptaci na klimatickou změnu přímo v obci, kde žijí či studují. Navrhnou, jaké místo by chtěli mít a jakým směrem se má rozvíjet do budoucna. Následně z několika záměrů vyberou jeden a ten společně zrealizují. Ukázka toho, jaká opatření již vznikla při pilotování,  přímo v ZŠ Montessori v Prachaticích s paní učitelkou Dagmar Kozlovou  a vyzkoušení si aktivit, které mapují místo. 

 

 

 

 

Budoucnost českých lesů (16:30 - 18:30)

Panelisté: Tomáš Vrška (ŠLP Křtiny), Jaromír Bláha (Hnutí Duha), Jan Kozel a Martin Starý (oba NP Šumava)
Moderuje: Martin Kříž (Chaloupky)

Jak budou vypadat lesy v ČR a Evropě za 10, 20, 100 let? Jaké jsou nálady v lesnictví, co se v oboru mění? Jak na destrukci smrků reaguje zpracovatelský průmysl a cena dřeva? Co máme učit mladou generaci, že je správné? A jsou nové lesy možnou odpovědí na klimatickou změnu? Zapojte se do debaty s lidmi, kteří řeší nejen lesy v národním parku nebo pralesy, ale i lesnictví z mnoha úhlů pohledu celý svůj profesní život.

Diskuse na téma Jak ozdravit české školství (19:15 - 21:15)

Diskutující: Robert Čapek, lektor didaktiky a autor řady didaktických publikací
Moderuje: Jiří Vorlíček (LIPKA) 

S autorem didaktických “bestsellerů” o líném učiteli na téma nemocí českého školství (o metodách, well beingu, hodnocení, učivu). A o cestách k jejich ozdravení. Diskutuje Jirka Vorlíček z brněnské Lipky s Roberetem Čapkem a také vy - účastníci debaty.

Diskuse na téma: Na hraně mezi ekovýchovou a aktivismem (18:15 - 21:15)

Diskutující: Jaromír Bláha (Hnutí Duha) a Jan Husák (Kauza Bečva) 
Moderuje: Jiří Kulich (Sever)

Lektor ekologické výchovy versus ekoaktivista? Kdy to jde po dobrém a kdy už ne? Jak se pohled liší, kde se střetává? Umíme si navzájem naslouchat, obhajovat argumenty kolegů? Proč to mnohdy nejde po dobrém? A jde to po zlém? Zapojte se i vy do diskuze.


SOBOTA 4.9.2021

Terénní exkurze šumavské smrčiny (8:45 - 12:00)

Odborná exkurze do horských smrčin v okolí Třístoličníku. Doprovod s lektorem environmentální výchovy a odborníkem ochrany přírody. Součástí exkurze budou ukázky z výukových programů pro druhý stupeň ZŠ a střední školy.  Trasa: Třístoličník (parkoviště) - Trojmezná - Plechý - Plešné jezero - Jelení vrchy

Odborná exkurze na téma “Perlorodka říční a šumavská voda”  (8:45 - 12:00)

Lektor: Eva Zelenková (Správa NP Šumava). 

Trasa: Soumarský most - terénní stanice Dobrá. 

Terénní exkurze na Soumarský most (8:45 - 16:00)

Lektor: Jan Šašek (botanik a lektor PROUDU)

Autobusová exkurze do vytěženého a revitalizovaného Soumarského rašeliniště a porovnání s přírodní lokalitou rašeliniště v NPR Velká niva. Příklady řízené a spontánní sukcese na příkladech uvedených lokalit.

Strážci Země - Earthkeepers (8:45 - 12:00)

Program a jeho aktivity představí Alena Kohoutová, Jakub Opršal, Jana Schwarzová (Lipka)

Strážci Země jsou licencovaný program převzatý z USA. Jedná se o nekolikadenní pobyt v ekocentru propojený s následnými aktivitami žáků 4.-6. ročníků a učitele ve škole. "Žáci se snaží stát se Strážci Země. Potřebují 4 klíče, ale na pobytu získají jen dva. Podaří se jim získat další klíče po návratu do školy třeba tím, že udělají něco prospěšného pro přírodu?" Earthkeepers jsou jedním z mála pobytových programů českých ekocenter, který prošel komplexní evaluací a potvrdil svou účinnost! Program s kompletní metodikou pro všechny aktivity přeloženou do češtiny lze převzít do nabídky vaší organizace a ještě využít mentorské podpory Lipky při zavádění programu. Nebo lze převzít do vaší nabídky jen některé části programu a uvádět je samostatně - např. populární "Procházky po Zemi". 

Prachatice Kamenné (14:00 - 15:30; 16:00 - 18:00)

Lektor: Petr Rajlich

Exkurze po kamenných památkách Prachatic a blízkého okolí. Učastníci si mohou nastudovat předem pojmy flogopit, granulit, hadec a brekcie, které budou ústředním motivem exkurze. Procházka bude pokračovat ulicí Zlatá stezka na Velké náměstí, Křišťanovou do kostela sv. Jakuba, dolní branou na Malé náměstí, kolem Žižkovy skalky a pak dále po červené turistické značce ke hřbitovu ve Starých Prachaticích. Návrat po zhruba stejné trase. Doporučená literatura: https://docplayer.cz/20529997-Prachatice-kamenne-petr-rajlich-bohuslav-naus.html

Seminář Škola moderní didaktiky aneb alternativní a podporující výukové metody (14:00 - 15:30; 16:00 - 17:30)

Lektor: Robert Čapek (lektor didaktiky a autor publikací mj. o “líném učiteli”)

Seminář je věnován úplnému základu práce učitele: dobré didaktice, především výukovým metodám. Právě metody, výukové aktivity, formy práce jsou tím, na čem se staví vyučování. Základem dobré výuky je mít dostatečné možnosti didakticky připravit učivo, získat zájem a motivaci žáků nabídkou správné vzdělávací nabídky. 

EVVO a podnikavost (16:00 - 17:30)

přednášející: Martin Šrom (Lipka)

“Podnikavost je schopnost vidět příležitosti a vytvářet z nich hodnoty pro ostatní". Proč se o podnikavosti bavíme ve spojitosti s EVVO? Jak se podnikavost liší od podnikání? Nabízí už nyní české environmentální organizace programy a aktivity rozvíjející kompetenci k podnikavosti? A proč by měly, co tím mohou získat? Představení podnikavosti v kontextu evropských dokumentů, plánovaných revizí RVP nebo prakticky realizovaných projektů pro školy v Jihomoravském kraji.

Bečva z první ruky (16:00 - 17:30)

Lektor: Jan Husák (kauza Bečva)

Přednáška o tom, jak od začátku vnímají kauzu, která otřásla českou ochranou přírody, místní obyvatelé, petiční výbor, rybáři a ochranáři. jak se celá kauza vyvíjí, co se aktuálně děje, co prozradí a neprozradí úřady a ČIŽP, si poslechnete přímo do předsedy petičního výboru a našho kolegy Honzy Husáka.  

Večer simulačních her (18:00 - 20:00)

Tři lesní hry, které teď vyvíjí Lipka, Sever a Chaloupky, zahrajte si jednu z nich, nebo dvě, nebo jen korzujte a pozorujte další hráče: 

Paseka 

lektor: Martina Munduchová (Chaloupky)

Paseka je hra, která navazuje na úspěšné Opuštěné pole. Budeme na pasece pozorovat, jak se mění les, na byliny naváží pionýrské a později klimaxové druhy stromů, jinak tomu ale bude na skále, v bažině, jinak na písčitých půdách. Více tady: https://www.chaloupky.cz/paseka

Lesárium

lektor: Pavla Kozumplíková (Lipka)

V simulační hře zaměřené na udržitelnost hospodaření se žáci hlouběji ponoří do problematiky hospodaření v lese. Cílem aktivity je prožít si hospodaření v lese přírodě bližším, šetrnějším a tím i dlouhodoběji udržitelnějším způsobem. Výukový program se skládá z deskové hry pro jednotlivé skupiny a z počítačové podpory, kterou řídí pedagog. Cílovou skupinou jsou žáci 2. stupně ZŠ, SŠ. 

Tetřívek

Lektoři: Milada Dobiášová a Jáchym Škoda (SEVER)

Jaké to je hospodařit v malé obci v Krkonoších a přímo ovlivňovat dění v jejím okolí? Je třeba se zaměřit na hospodářský růst nebo je třeba zohlednit i život lesních obyvatel, které nevidíme? Lze to vůbec skloubit dohromady? V tomto programu, zaměřeném na aktuální problematiku tetřívka obecného v Krkonoších a jeho ochranu, se účastníci mohou sami rozhodnout. Simulační hra účastníkům přiblíží témata jako fragmentace krajiny, udržitelný turismus a úbytek biodiverzity na jednom konkrétním příkladu.


 

NEDĚLE 5.9.2021

Poselství Velikonočního ostrova (8:45 - 12:00)

lektor: Helena Nováčková (Lipka)

S málokterým koutem světa je spjato tolik záhad jako s Velikonočním ostrovem, stále je zahalen rouškou tajemství, na mnoho otázek dosud nebyly nalezeny jasné odpovědi. Hlavní poselství příběhu Velikonočního ostrova je ale zřejmé, lidská společnost je na svém prostředí závislá a nevratné poškození životního prostředí může mít fatální následky. Můžeme se poučit z příběhu lidí, kteří žili na ostrově Rapa Nui?

Metodika Velikonočního ostrova přináší do praxe učitelů nové náměty, metody, způsoby přemýšlení, jak provázet žáky v současném složitém a kontroverzním světě. Nejde dnes už jen o to žáky a studenty informovat, ale především je vést po cestách k aktivnímu občanství. Na dílně si zažijete praktické ukázky ověřených aktivit pro žáky prvního i druhého stupně ZŠ, náměty pro školu v přírodě i tematický den. Pojďte s námi ponořit do dávného příběhu a ochutnat atmosféru Velikonočního ostrova

Přírodo-věda, program o klimatické změně (8:45 - 12:00)
Lektor: Tomáš Kozel (Kaprálův mlýn)
 
Příběh, jak Kaprálův mlýn, skautské středisko ekologické výchovy z Moravského krasu, našel způsob, jak nabídnout klimatickou změnu studentům SŠ a ZŠ. Na příkladu našeho pobytového programu, vám představíme radosti i komplikace, které nás při jeho vývoji potkali. Nabídneme zkušenost, kudy se do aktuálního tématu pustit a společně se podíváme na obzor, jak by klimatické vzdělávání mohlo vypadat v nejbližších letech.

Krajina Sudet a příběh železné opony (8:45 - 12:00)

Lektor: Klára Tydlitátová (Ametyst)

Zelený pás Evropy - dříve Železná opona, dnes unikátní příroda. Terénní exkurze s lektorkou spolku Ametyst Mgr. Klárou Tydlitátovou do okolí šumavské Kvildy. Uzavřená státní hranice a s tím spojená lidská (ne)přítomnost v druhé polovině 20. století - exkurze do míst s mnohdy pohnutou historií, která si příroda bere zpět… . délka trasy: cca 10 km (okolí Kvildy), max. počet účastníků: 16 osob

Exkurze na SEMENEC (14:00- 15:00)

Lektor: Barbora Šímová (Semenec o.p.s.)

Prohlédneme si park a expozice Přírodovědného muzea Semenec v Týně nad Vltavou, s řadou interaktivních prvků a didaktických pomůcek pro provádění terénních výukových programů. Jedinečná je především práce s geologickou expozicí a nově vybudovaná Jedlá zahrada.


 Leták si můžete stáhnout ZDE

 Akci pořádají Národní park Šumava, Chaloupky o. p. s., DDM Horažďovice a DDM Prachatice. Podporují Pavučina a MŽP.

10.12. Baliny u Velkého Meziříčí

Vánoční ladění

26.12. - 31.12. Dům přírody Žďárských vrchů

Krátecké kufrování

26.12. - 31.12. Dům přírody Žďárských vrchů

Zimní stopovaná

28.12. Třebíč, skautská základna Srdíčko

Třebíčské kufrování

29.12. Horácké muzeum v Novém Městě na Moravě

Novoměstské kufrování

19.1. 2024 - 21.1. Chaloupky Kněžice

Ekovíkend - šetrně pro budoucnost

Celý kalendář

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.